Gå til innhold
Info for tatovører
Som tatovør er du ansvarlig for alt som skjer i studioet. Dette inkluderer også alt utstyr. Selv om du kjøper av en norsk leverandør er du sluttleddet som er ansvarlig for hva som skjer med kunden. Det er derfor viktig at du som tatovør er oppdatert med alle forskrifter og har alle papirer i orden.
Forskrifter
I Norge har vi forskrifter som hjelper oss i arbeidet slik at vi kan jobbe innenfor visse retningslinjer. Det er retningslinjer for hygiene, farger, smittevern, desinfeksjonsmidler osv. Disse forskriftene er det viktig at du leser slik at driften av studioet blir innenfor Norges lover.


Det utarbeides en ny EU-regulering for tatoveringsfarger som skal gjelde i hele Europa. Dette vil gjøre det enklere for produsenter med bare ett reglement å forholde seg til. ECHA har utarbeidet et forslag som er ute på høring. Miljødirektoratet representerer Norske Myndigheter i arbeidet med et nytt reglement.
Vi har satt opp en rekke punkter vi mener er viktige for å ha gode hygiene rutiner.
Som tatovør plikter du å informere kunden om de risikoer som finnes ved å la seg tatovere.
Desinfeksjonsmidler
Desinfeksjonsmidler som benyttes i Norge skal være i henhold til Legemiddelverket sin liste. Produkter til desinfeksjon klassifiseres ulikt avhengig av tiltenkt bruk som feks hånd-, overflate- eller utstyrsdesinfeksjon.

Noen kunder bør ikke tatovere seg. Pass på å spørre kunden om de har noen sykdommer som gjør at du burde avstå fra å tatovere.
Når du innhenter info om kunden bør du avvise kunden hvis hun er gravid. Dette for at skulle det skjer noe med fosteret er du som tatovør ansvarlig for evt "skade".
Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 92424610 v/Kari
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet