Tatoveringsfarger - Norsk Tattoo Union

Go to content

Main menu:

Tatoveringsfarger

For tatovører
Det utarbeides en ny EU-regulering for tatoveringsfarger som skal gjelde for hele Europa. ECHA har utarbeidet et forslag som går ut på høring i desember 2018.

Gjennom et europeisk utredningsarbeid har det lenge vært kjent at det kan forekomme helsemessig betenkelige fargestoffer og andre ingredienser i tatoveringsprodukter. Dette er produkter som injiseres i huden og etterlater pigmenter i dekorative mønstre som varer i mange år - livet ut hos noen. En del av pigmentene som injiseres havner i lymfeknutene og blir værende der livet ut. Den fysiologiske effekten av dette er ikke kjent. Andre undersøkelser, viser at noen av disse produktene er forurenset av potensielt sykdomsfremkallende bakterier og sopper.
Mattilsynet foretok høst/vinter 2011 en kartleggingsundersøkelse på diverse studioer i Norge ang. ”Forskrift for tatoveringsprodukter”, fra 1/1 - 2009. Forskriften omhandler i korte trekk et forbud mot visse stoffer, merking, meldeplikt, sterilitet osv og gjelder for de som omsetter, produserer eller importerer "tatoveringsprodukter", som vi heretter omtaler som pigment.

Hensikten med denne forskriften, som forøvrig havner inn under kosmetikkloven, har til hensikt å hindre at vi som lager tatoveringer ikke bidrar til at kunder får tilført skadelige stoffer. Hvis det skulle skje en hendelse, vil det i så fall være sporbart så man kan finne kilden og da forhindre at det skjer med flere.
Forskriften finner du her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-11-03-1189 Denne bør finnes i alle studioer i sin helhet i internkontroll-mappa. Nedenfor har vi satt sammen en kortversjon med de "viktigste" tingene å tenke på for tatovører i praksis.

Forskrift for tatoveringsprodukter i korte trekk:

Kapitel 1:
Beskriver forskriftens Formål, Virkeområde og Definisjoner av uttrykk.

Kapitel 2:
Beskriver diverse forbud... For vår del er det forbudet mot visse stoffer i tatoveringsprodukter og forbudet mot ikke sterile produkter som er de viktigste. Det er i denne delen av forskriften vi finner forbudet mot bruk av stoffer som kan inneholde kreftfremkallende stoffer o.l. Aromatiske aminer og azo-fargestoffer er stikkord her.

Kapitel 3:
I dette kapitelet finner man krav til merking som også er veldig vesentlig for tatovører. Hvordan tatoveringsprodukter/pigment skal merkes og hva merkingen skal inneholde.

Kapitel 4:
Det vesentligste i dette kapittelet handler om Varslings- og opplysningsplikt samt meldeplikt. Det vil si at man er pliktige til å melde fra til Mattilsynet når man oppdager tatoveringsprodukter som er/kan være helsefarlige. Dette fordi det da videre kan sjekkes av Mattilsyn/Helsemyndigheter og de eventuelt kan varsle videre i sine systemer. Dersom man selv importerer, produserer eller omsetter tatoveringsprodukter/pigment er man også pliktig til å varsle Mattilsynet om dette. Man skal gi beskjed om hvilke produkter som man importerer samt gi beskjed når man eventuelt slutter å ta inn et merke. Dette kan enkelt gjøres ved å laste ned et skjema fra Mattilsynets nettsider og sende inn dette pr. post.

Kapitel 5:
Diverse administrative bestemmelser.

Vedlegg I - II - III
Det er her vi finner alle de stoffene som er forbudte å bruke i tatoveringsprodukter/pigmenter. Det er her vi må gå inn å sjekke de nummer/stoff som står på flaskene opp imot de nummer som står i tabellene i vedleggene. Finnes nummeret/stoffet som står på flasken i en av tabellene så er pigmentet forbudt å bruke.
Det er verdt å merke seg at det ikke finnes noe godkjentliste for tatoveringspigment. Men kun lister over stoffer som ikke er tillatt.


Kommentarer:

- Det finnes ingen liste for godkjent blekk, kun en liste/tabell på stoffer som ikke er tillatt. Ansvaret for at det som blir brukt er lagt over på tatovørene.

- Ansvaret for at forskriften følges ligger på den som importerer/produserer/omsetter tatoveringsprodukter/pigment. Den som sitter i sluttenden av disse, altså tatovøren, regnes som den som omsetter pigmentet. Noe som igjen vil si at denne forskriften gjelder de som lager pigment, de som kjøper pigment både fra inn- og utland, studioeiere og tatovører. Den som lager tatoveringen er til syvende og sist ansvarlig for å ikke bruke forbudte produkter.

- Hvis du selv er importør, altså bestiller/tar inn pigment fra utlandet, har du meldeplikt til Mattilsynet. Dette gjøres enkelt ved å laste ned/sende inn et skjema du finner på Mattilsynets nettsider. Du skal også melde fra om blekk du ikke lenger bruker/importerer.

- Forskriften omhandler produktenes sterilitet, vi har fått soleklare signaler på at man ikke er nødt til å bruke såkalte "engangsampuller", det er nok at produktene er sterile fram til bruk studioet. Etter at de er åpnet og tatt i bruk er det internkontroll systemet og en sikker håndtering av blekkflasken som ivaretar renheten av innholdet i flasken.

- Forskriften omhandler forbudte stoffer som tungmetaller og noe som kalles aromatiske aminer. Dette er ikke stoffer som tilsettes med vilje i tilvirkningsprosessen av blekk, men som kan finnes i enkelte av ingrediensene. Noen av disse uønskede stoffene kan være kreftfremkallende og er derfor forbudte. De kan allikevel tillates hvis øvre grense er mindre enn en viss andel per million. (ppm = parts per million).

- De forbudte stoffene finnes på en liste/tabell i forskriften som vi snakker om her. Det skal være mulig utifra MSDS/Datablad, som man skal få med når man kjøper blekk, å finne igjen de stoffene som står på databladet i tabellene i forskriften. Er stoffene på nevnte tabell, og over øvre grenseverdier, er blekket forbudt å bruke i Norge.
Det kan være vanskelig å finne ut av denne jungelen av datablader, CAS / CI numrene og tabeller, men så fort man setter seg litt inn i systemet er det overkommelig å finne ut av.
Noen linker som kan være til hjelp er: http://www.ecoonline.com/, http://www.chemspider.com/    

- Det er også viktig å få med seg at Mattilsynet på ingen måte ute etter ”å ta” tatoveringsbransjen. De er satt til å forvalte en forskrift, som de gjør med mye annet i tillegg. Forvent derfor ikke at det lokale Mattilsyn har alle svarene, men sett deg heller litt inn i forskriften selv så man kan ha fornuftige diskusjoner når de kommer på kontroll.
Styret i NTU har dialog med Mattilsynet sentralt, men det er ikke disse som kommer på eventuell kontroll lokalt.

En liten huskeliste:

-Mattilsynet vil foreta innhenting av produkter for testing i løpet av kort tid.
-Alle produkter må oppbevares på originalflaske.
-Jevnlig sjekk og overhold alle holdbarhetsdatoer.
-Greywash må ikke blandes med springvann eller blandes dager i forveien.
-Kopp med vann for skylling av tubespiss må komme fra egen destillator eller sterilt vann kjøpt på apotek/annen forhandler
-Privatimportører må registrere seg i Kosmetikkregisteret, link til skjema finner du   her
-Ha liggende klar kontaktinformasjon til norsk importør hvis man kjøper produkter innenlands.

Vi anbefaler alle Norske studios til å gjøre følgende:

-Sørge for mest mulig dokumentasjon om de pigmentene man har.
-Implementere datablad samt forskrift for tatoveringsprodukter i ditt internkontrollsystem.
-Sørge for at alle holdbarhetsdatoer er overholdt.
-Ved innsamling av produkter bør man be om en kvittering på hvilke produkter Mattilsynet får med seg. Gjerne med ønske om å få oversendt de spesifikke testresultatene av de innhentede produkter.
-Ha liggende kopier av dokumentasjon i egen folder slik at Mattilsynet får dette med seg samtidig. Dette bør ligge klart slik at man slipper å lete etter dokumentasjon og kopiere når de er tilstede
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu