Tatoveringsfarger - Norsk Tattoounion

Go to content

Main menu:TATOVERINGSFARGER

Det utarbeides en ny EU-regulering for tatoveringsfarger som skal gjelde i hele Europa. Dette vil gjøre det enklere for produsenter med bare ett reglement å forholde seg til. ECHA har utarbeidet et forslag som er ute på høring. Miljødirektoratet representerer Norske Myndigheter i arbeidet med et nytt reglement.

Gjennom et europeisk utredningsarbeid har det lenge vært kjent at det kan forekomme helsemessig betenkelige fargestoffer og andre ingredienser i tatoveringsprodukter. En del av pigmentene som injiseres havner i lymfeknutene og blir værende der livet ut. Den fysiologiske effekten av dette er ikke kjent.  Andre undersøkelser viser at noen av produktene er forurenset av potensielt sykdomsfremkallende bakterier og sopper.

I Norge per i dag skal alle tatovører følge Forskrift for tatoveringsprodukter fra 1/1-2009. Forskriften omhandler i korte trekk et forbud mot visse stoffer, merking, meldeplikt, sterilitet osv. Som tatovør er du det siste ledd mot kunden og du er derfor ansvarlig for at de farger som blir benyttet er i henhold til forskrift.

  • Det finnes ingen liste for godkjente farger, kun en liste over stoffer som ikke er tillatt.

  • Ansvaret for at forskriften følges ligger på den som importerer/produserer/omsetter tatoveringsprodukter/pigment. Tatovøren regnes som den som omsetter produktet og er derfor ansvarlig for å ikke benytte forbudte produkter.

  • Hvis du bestiller farger fra utlandet, regnes du som importør og har da meldeplikt til Mattilsynet. På Mattilsynets nettsider finner du sider hvor du kan registrere deg som importør.

  • Forskriften omtaler også produktets sterilitet. Ifølge Mattilsynet er ikke engangsampuller nødvendig, men produktene skal være sterile frem til bruk i studioet. Etter åpning er internkontrollsystemet og en sikker håndtering av fargene som ivaretar renheten av innholdet i flasken.

  • Forskriften omtaler forbudte stoffer som tungmetaller og aromatiske aminer. Dette er ikke stoffer som med vilje tilsettes fargen, men som kan finnes i enkelte av ingrediensene. Noen av disse uønskede stoffene kan være kreftfremkallende og er derfor forbudte. De kan allikevel tillates hvis øvre grense er mindre enn en viss andel per million. (ppm=parts per million)

  • De forbudte stoffene finnes på en liste i forskriften. Datablad/MSDS benyttes for å sjekke innhold opp mot forskrift. Er noen av innholdsstoffene på listen i forskriften skal ikke fargen benyttes.

  • Mattilsynet er ikke ute etter "å ta" tatoveringsbransjen. De er satt til å forvalte en forskrift som de gjør med mye annet. Det er derfor ikke sikkert at det lokale Mattilsyn har alle svar.

- Alle farger bør oppbevares på originalflasker
- Sjekk og overhold utløpsdatoer.
- Greywash må ikke blandes ut med springvann. Kun sterilt/destillert vann skal benyttes. Den skal ikke blandes dager i forveien.
- Skyllevann skal være sterilt/destillert.
- Ha kontaktinformasjon til leverandør tilgjengelig.
- Ha datablad for fargene tilgjengelig.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu