Gå til innhold
Tatoveringsfarger
Tatoveringsfarger
Gjennom et europeisk utredningsarbeid har det lenge vært kjent at det kan forekomme helsemessig betenkelige fargestoffer og andre ingredienser i tatoveringsprodukter. En del av pigmentene som injiseres havner i lymfeknutene og blir værende der livet ut. Den fysiologiske effekten av dette er ikke kjent.  Andre undersøkelser viser at noen av produktene er forurenset av potensielt sykdomsfremkallende bakterier og sopper.

I Norge per i dag skal alle tatovører følge Forskrift for tatoveringsprodukter fra 1/1-2009. Forskriften omhandler i korte trekk et forbud mot visse stoffer, merking, meldeplikt, sterilitet osv. Som tatovør er du det siste ledd mot kunden og du er derfor ansvarlig for at de farger som blir benyttet er i henhold til forskrift.

Den 14 desember 2020 ble forslaget til den nye fargeforskriften i EU vedtatt og vil bli effektiv fra 4 januar 2022, den vil da også gjelde i Norge som medlemm av EØS. Miljødirektoratet i Norge har vært med på å fastsette forskriften. Dette vil si at det er flere farger som er på markedet i dag vil ikke være i henhold til forskrift. Når det gjelder Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7 er dette farger som benyttes mye i farger i dag, disse vil komme på forbudslista og produsentene har 2 år på seg til å skaffe erstatninger til disse fargene.

 • Det finnes ingen liste for godkjente farger, kun en liste over stoffer som ikke er tillatt.

 • Ansvaret for at forskriften følges ligger på den som importerer/produserer/omsetter tatoveringsprodukter/pigment. Tatovøren regnes som den som omsetter produktet og er derfor ansvarlig for å ikke benytte forbudte produkter.

 • Hvis du bestiller farger fra utlandet, regnes du som importør og har da meldeplikt til Mattilsynet. På Mattilsynets nettsider finner du sider hvor du kan registrere deg som importør.

 • Forskriften omtaler også produktets sterilitet. Ifølge Mattilsynet er ikke engangsampuller nødvendig, men produktene skal være sterile frem til bruk i studioet. Etter åpning er internkontrollsystemet og en sikker håndtering av fargene som ivaretar renheten av innholdet i flasken.

 • Forskriften omtaler forbudte stoffer som tungmetaller og aromatiske aminer. Dette er ikke stoffer som med vilje tilsettes fargen, men som kan finnes i enkelte av ingrediensene. Noen av disse uønskede stoffene kan være kreftfremkallende og er derfor forbudte. De kan allikevel tillates hvis øvre grense er mindre enn en viss andel per million. (ppm=parts per million)

 • De forbudte stoffene finnes på en liste i forskriften. Datablad/MSDS benyttes for å sjekke innhold opp mot forskrift. Er noen av innholdsstoffene på listen i forskriften skal ikke fargen benyttes.

 • Mattilsynet er ikke ute etter "å ta" tatoveringsbransjen. De er satt til å forvalte en forskrift som de gjør med mye annet. Det er derfor ikke sikkert at det lokale Mattilsyn har alle svar.


 • Alle farger bør oppbevares på originalflasker
 • Sjekk og overhold utløpsdatoer.
 • Greywash bør ikke blandes ut med springvann. Kun sterilt/destillert vann bør benyttes. Den skal ikke blandes dager i forveien så sant den ikke kommer ferdig blandet fra produsent.
 • Skyllevann skal være sterilt/destillert.
 • Ha kontaktinformasjon til leverandør tilgjengelig.
 • Ha datablad for fargene tilgjengelig.
Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 46299982
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet