Gå til innhold
HJERTESYKDOMMER
Hjerteleger er ofte litt skeptiske til at man tar en tatovering når man har en hjertefeil. Når man blir tatovert er det alltid en risiko for at man kan få en infeksjon. For personer med hjerteproblem er det viktig å være klar over at dette kan være forbundet med en større risiko for dem enn for andre.

Noen personer med hjertefeil har økt risiko for at bakterier skal slå seg ned i årehinnen i hjertet eller de store blodårene nær hjertet, eller i hjerteklaffene, og gi infeksiøs endokarditt. Dette er en potensielt livstruende tilstand som er svært vanskelig å behandle.
 
Risikoen for endokarditt er grunnen til at leger anbefaler personer med medfødt hjertefeil å være forsiktig med å ta tatovering.
 
En del personer med medfødt hjertefeil bruker blodfortynnende medisiner. Dette øker faren for blødninger. Det anbefales at alle som bruker blodfortynnende medisiner og ønsker seg tatovering, tar opp dette med legen sin på forhånd.

En lege kan aldri nekte noen å ta en tatovering, men noen personer med medfødte hjertefeil vil bli frarådet dette. Dersom man likevel allikevel ønsker å ta en tatovering, vil legen i enkelte tilfeller anbefale at man tar forebyggende antibiotika før inngrepet. Det er derfor viktig at alle med medfødte hjertefeil som ønsker seg tatovering, tar dette opp med hjertelegen sin på forhånd, slik at de får informasjon om risiko og forholdsregler.

Ved inntak av forebyggende antibiotika reduseres risikoen for infeksjon. Profesjonelle tatovører er kjent med risikoen for infeksjon og endokarditt, og kan nekte deg å ta en tatovering om du ikke har tatt dine forholdsregler. Men det er viktig at du velger en profesjonell tatovør i et studio som er godkjent av lokale myndigheter.

Alle som tar tatovering bør vite om risikoen for infeksjon, og tatoveringsstudioet bør gi deg god informasjon om hvordan du reduserer risikoen for infeksjon. Det er viktig at du velger en profesjonell tatovør som jobber fra lokaler som er godkjent av lokale helsemyndigheter. Stell tatoveringen slik du får anbefalt i studioet, og følg alltid alle anbefalinger om sårstell som du får av tatovøren nøye.
 
Kontakt lege om du mistenker at du har fått en sårinfeksjon.

Systemiske infeksjoner er mer alvorlige infeksjoner, spesielt om du er i risikosonen for å utvikle endokarditt. Hvis du utvikler symptomer på systemisk infeksjon, må du ta kontakt med lege. Symptomer du bør være på vakt etter er influensalignende symptomer som feber, hodepine, svetting, leddsmerter og andre symptomer. Opplys legen om at du nylig har tatt en tatovering om du får slike symptomer.

Les mer om hjertefeil på nettsidene til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 46299982
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet