VEDLEGG VI

(FORKLARING TIL TABELL)

Solfiltre med betinget tillatelse til bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter

(jf. §6 i forskriften)

Solfiltre (UV-filtre) er kjemiske stoffer som tilsettes som ingredienser i kosmetikk og kroppspleieprodukter for å beskytte huden ved å filtrere bort visse helseskadelige UV-stråler. I vedlegget er det ikke tatt med andre UV-filtrerende stoffer som tilsettes kosmetikk og kroppspleieprodukter utelukkende for å hindre atpreparatenetar skade av UV-stråling. Vedlegget er ajourført frem til og med kommisjonsdirektiv 2005/9/EF for tilpassing av direktivvedleggene til den tekniske utviklingen. EØS-tilleggsavtalen omfatter til og med dette direktivet.

Endret ved forskrift 10 aug 2005 nr. 883

VEDLEGG VI (TABELLDEL
 Ref. nr. EF (1)  Stoff eller stoffgruppe  Høyest tillatte konsentrasjon i ferdig produkt
 1,1  4-Aminobenzosyre (PABA)CAS-nr. 150-13-0 INCI: Paba  5%
 1,17  Benzosyre, 4,4-((6-((1,1-dimetylethyl)amino)karbon)tenyl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-etylheksyl)ester CAS-nr. 154702-15-5 INCI: Dioctyl butamido triazone  10 %
 1,19  3-Benzylidene camphor (MEXORYL SDS-29) CAS-nr. 15087-24-8 INCI: 3-Benzylidene Camphor  2%
 1,8  1-(4-tert-Butylfenyl)-3-(4-metoksifenyl)-propan-1,3-dion (PARSOL1789)CAS-nr. 70356-09-1 INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane  5%
 1,10  2-Cyano-3,3-difenyl-akrylsyre, 2-etylheksylester (OKTOCRYLEN)CAS-nr. 6197-30-4 INCI: Octocrylene  10% (som syre)
 1,28  2-(-4-(Dietylamino)-2-hydroksibenzoyl)-benzosyre heksylester CAS-nr. 302776-68-7 INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate  10 % I produkter ment å gi solbeskyttelse
  1,26  Dimeticodietylbenzalmalonat CAS-nr: 207574-74-1 INCI: Dimethicodiethylbenzalmalonate  10%
 1,13  Etoksilert etyl-4-aminobenzoat (PEG-25 PABA) CAS-nr. 116242-27-4 INCI: Peg-25 Paba  10%
 1,21   2-Etylheksyl-4-dimetylaminobenzoat (PADIMAT O)CAS-nr. 21245-02-3 INCI: Octyl Dimethyl Paba  8%
  1,12  2-Etylheksyl-4-metoksicinnamat (PARSOL MCX) CAS-nr. 5466-77-3 INCI: Octyl Methoxycinnamate  10%
 1,20  2-Etylheksylsalicylat (SUNAROME WMO) CAS-nr. 118-60-5 INCI: Octyl Salicylate  5%
 1,16  Fenol,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-Metyl-3-(1,3,3,3-Tetrametyl-1- (Trimetylsilyl)Oksi)-Disloxanyl)Propyl) CAS-nr. 155633-54-8 INCI: Drometrizole trisiloxane  15%
 1,6   2-Fenylbenzimidazol-5-sulfonsyre og dens kalium-, natrium- ogtrietanolamin-salter (EUSOLEX 232) CAS-nr. 27503-81-7 INCI: Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid   8% som syre
 1,7  3,3'-(1,4-Fenylendimetylen)bis(7,7-dimetyl-2-okso-bisyklo-(2,2,1) hept-1-ylmetansulfonsyre) og dens salter (MEXORYL SX) CAS-nr. 90457-82-2 INCI: Terephtalylidene Dicamphor Sulphonic Acid   10% som syre
 1,4  2-Hydroksi-4-metoksibenzofenon (Oksibenzon) (Benzofenon-3) (*) CAS-nr. 131-57-7 INCI: Benzophenone-3  10 %
 1,22  2-Hydroksi-4-metoksibenzofenon-5-sulfonsyre og dens natriumsalt(Sulisobenzon) (Benzofenon-4) CAS-nr. 4065-45-6 INCI: Benzophenone-4   5% som syre
 1,14  Isoamyl-4-metoksicinnamat blandede isomere (Pentyl-4-metoksicinnamat) CAS-nr. 71617-10-2 INCI: Isoamyl p-methoxycinnamate  10%
 1,18  3-(4’-Metylbenzyliden)-d-1 camphor (EUSOLEX 6300) CAS-nr. 36861-47-9 INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor  4%
 1,23  2,2’-Metylen-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol) CAS-nr. 103597-45-1 INCI: Methylene Bis-Benzotriazolyl teramethylbutylphenol  10%
 1,24  Mono-natrium salt av 2,2’-(1,4-fenylen)bis)-1H-benzimidazol-4,6-disulfonsyre CAS-nr. 180898-37-7 INCI: Bisymidazylate  10% (som syre)
 1,9  a-(2-Oksoborn-3-yliden)toluen-4-sulfonsyre og dens salter(MEXORYL SL)CAS-nr. 56039-58-8 INCI: Benzylidene Camphor Sulphonic Acid  6% som syre
 1,11  Polymer av N-((2 og 4)-(2-oksoborn-3-yliden)metylbenzyl)acrylamid CAS-nr. 113783-61-2 INCI: Polyacrylamidomethyl-Benzylidene Camphor  6 %
 1,27  Titaniumdioksid CAS-nr: 13463-67-7 INCI: Titanium dioxide  25%
 1,15  2,4,6-Trianilin-p-(karbo-2'-etylheksyl-1'-oksi)-1,3,5-triazin(octyltriazon) (UVINUL T 150) CAS-nr. 88122-99-0 INCI: Octyl Triazone  5%
 1,25   (1,3,5)-triazin-2,4-bis((4-(2-etylhexyloksi)-2-hydroksi)fenyl)-6-(4-metoksifenyl) CAS-nr. 187393-00-6 INCI: Bis-ethylhexyloxy-phenol methoxyhenol Triazine  10%
 1,2  3-(4-Trimetylammoniumbenzyliden)-bornan-2-on-metylsulfat(MEXORYL SK) CAS-nr. 52793-97-2 INCI: Camphor Benzalkonium Methosulfate   6%
 1,3  3,3,5-Trimetylsykloheksylsalicylat (Homosalat) CAS-nr. 118-56-9 INCI: Homosalate  10%

(1) referansenummer i direktivenes vedlegg 7, del 1 og del 2

(*) Obligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking: Inneholder 2-hydroksi-4-metoksibenzofenon (eller

Benzofenon-3). Denne bruksanvisningen og merkingen er ikke nødvendig dersom konsentrasjonen er lik

eller mindre enn 0,5% og stoffet anvendes for å hindre skade på produktet.

Endret ved forskrift 10 aug 2005 nr. 883