VEDLEGG II B  

 

(CMR-vedlegget) 

 

Forklaring til vedlegget 

 

Ved 7. hovedendring av kosmetikkdirektivet (direktiv 2003/15/EF som endrer direktiv 

 

76/768/EF) ble det innført forbud mot å anvende som ingrediens stoffer som innen rammen av 

 

direktiv 67/548/EF er klassifisert som enten kreftfremkallende, mutagene eller 

 

reproduksjonsskadelige. Dette er de såkalte CMR-stoffene. Alle CMR-stoffer av Kategori 1 

 

og 2 er forbudt brukt som ingrediens i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Bortsett fra de 

 

tilfeller der en vitenskapelig undersøkelse kan vise at bruken er trygg, er også CMR-stoffer av 

 

Kategori 3 forbudt. Det er EU’s vitenskapskomité med ansvar også for området kosmetikk og 

 

kroppspleieprodukter, som til enhver tid utfører slike vitenskapelige undersøkelser. 

 

Før endringsdirektiv 2003/15/EF ble vedtatt var allerede en lang rekke CMR stoffer forbudt 

 

brukt som ingrediens i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Disse er ført opp i vedlegg IIA 

 

uten spesiell angivelse av at de er CMR stoffer. Grunnlaget for å forby dem var forskjellig fra 

 

grunnlaget for klassifisering innen rammen av direktiv 67/548/EF. Generelt reguleres bruk av 

 

stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter på grunnlag av risikovurderinger som involverer 

 

eksponeringsanslag. Klassifisering innen rammen av 67/548/EF skjer kun på grunnlag av 

 

stoffenes iboende egenskaper og gir ikke uttrykk for bruksrisiko (”hazard” vurderinger). 

 

Vedlegg IIB angir de CMR-stoffene som kommer i tillegg til de nevnt i vedlegg IIA bortsett 

 

fra noen få stoffer som er nevnt i begge vedlegg. De sistnevnte er stoffer som har vært forbudt 

 

i Norge, men ikke i EU frem til implementeringen av 2003/15/EF og 2005/93/EF. Dette 

 

gjelder bl.a. følgende 4 stoffer som Norge forbød ensidig i august 2001ved bruk av 

 

sikkerhetsklausulen i kosmetikkdirektivet (Art 12 i direktiv 76/768/EF) og på grunnlag av en 

 

risikovurdering. 

 

2-Metoksietanol (CAS-nr 109-86-4) 

 

2-Etoksietanol (CAS-nr 110-80-5) 

 

Metylglycol acetat (CAS-nr 110-49-6) 

 

Etylglycol acetat (CAS-nr 111-15-9) 

 

I og med endringsdirektivene 2003/15/EF og 2005/93/EF er disse nå heller ikke tillatt i EU. 

 

Overlappet gjelder også noen få stoffer som var forbudt i Norge allerede før Norge sluttet seg 

 

til EØS avtalen: Trypanblått (Direct blue 14, CI 23850, CAS nr. 72-57-1 – som hører inn 

 

under løpenummer 725 i vedlegg IIB), Trikloretylen (CAS nr. 79-01-6), o-Anisidin (CAS nr. 

 

90-04-0). 

 

Vedlegg IIB angir i sin helhet CMR-stoffer som innføres i Vedlegg II i direktiv 76/768/EF 

 

(kosmetikkdirektivet) fra og med endringsdirektiv 2004/93/EF. 

 

Under referansen i vedlegg IIA kalt ”CMR-stoffer utover andre nevnt i dette vedlegget” 

 

nevnes de av de nedenfor nevnte stoffer som er tildelt INCI-navn. Dette gjøres for å 

 

identifisere de få med relevans for produktområdet kosmetikk og kroppspleieprodukter. INCI 

 

står for ”International Nomenclature Cosmetic Ingredient”. 

 

Opprettet ved forskrift 24. mai 2005 nr. 464 

 

Stoffliste 

 

Stoffene nedenfor er angitt ved EU referansenummer, kjemisk navn som i direktiv 67/548/EF 

 

og CAS-nr. 

 

452. 6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan (CAS-nr. 37894-46-5) 

 

453. Kobaltdichlorid (CAS-nr. 7646-79-9) 

 

454. Kobaltsulfat (CAS-nr. 10124-43-3) 

 

455. Nikkelmonoxid (CAS-nr. 1313-99-1) 

 

456. Dinikkeltrioxid (CAS-nr. 1314-06-3) 

 

457. Nikkeldioxid (CAS-nr. 12035-36-8) 

 

458. Trinikkeldisulfid (CAS-nr. 12035-72-2) 

 

459. Tetracarbonylnikkel (CAS-nr. 13463-39-3) 

 

460. Nikkelsulfid (CAS-nr. 16812-54-7) 

 

461. Kaliumbromat (CAS-nr. 7758-01-2) 

 

462. Carbonmonoxid (CAS-nr. 630-08-0) 

 

463. 1,3-Butadien (CAS-nr. 106-99-0) 

 

464. Isobutan (CAS-nr. 75-28-5), hvis det indeholder ≥ 0,1 vægtprocent butadien 

 

465. Butan (CAS-nr. 106-97-8), hvis det indeholder ≥ 0,1 vægtprocent butadien 

 

466. Gasser (råolie), C3-4 (CAS-nr. 68131-75-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

467. Slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og katalytisk krakket naphtha fraktioneringsabsorber- (CAS-nr. 

 

68307-98-2), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

468. Slutgas (råolie), katalytisk polymeriseringsnaphtha fraktionerings-stabilizer- (CAS-nr. 68307-99-3), hvis det 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

469. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktionerings-stabilizer-, hydrogensulfid-fri (CAS-nr. 68308-00- 

 

9), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

470. Slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandler-stripper- (CAS-nr. 68308-01-0), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

471. Slutgas (råolie), katalytisk gasoliekraknings-absorber- (CAS-nr. 68308-03-2), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

472. Slutgas (råolie), gas-genudvindingsanlægs- (CAS-nr. 68308-04-3), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

473. Slutgas (råolie), gasgenudvindingsanlæg deethanizer- (CAS-nr. 68308-05-4), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

474. Slutgas (råolie), hydroafsvovlet destillat- og hydroafsvovlet naphtha fraktioneringskolonne-, syrefri (CAS-nr. 

 

68308-06-5), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

475. Slutgas (råolie), hydroafsvovlet vakuumgasolie stripper-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-07-6), hvis det 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

476. Slutgas (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr. 68308-08-7), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

477. Slutgas (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-09-8), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

478. Slutgas (råolie), straight-run destillat hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-10-1), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

479. Slutgas (råolie), propan- og propylenalkyleringsføde forarbejdningsdeethanizer- (CAS-nr. 68308-11-2), hvis det 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

480. Slutgas (råolie), vakuumgasolie hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-12-3), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

481. Gasser (råolie), katalytisk krakkede topfraktioner (CAS-nr. 68409-99-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

482. Alkaner, C1-2 (CAS-nr. 68475-57-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

483. Alkaner, C2-3 (CAS-nr. 68475-58-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

484. Alkaner, C3-4 (CAS-nr. 68475-59-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

485. Alkaner, C4-5 (CAS-nr. 68475-60-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

486. Brændselsgasser (CAS-nr. 68476-26-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

487. Brændselsgasser, råoliedestillater (CAS-nr. 68476-29-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

488. Carbonhydrider, C3-4 (CAS-nr. 68476-40-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

489. Carbonhydrider, C4-5 (CAS-nr. 68476-42-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

490. Carbonhydrider, C2-4, C3-rige (CAS-nr. 68476-49-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

491. Råoliegasser, fortættede (CAS-nr. 68476-85-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

492. Råoliegasser, fortættede, sweetenede (CAS-nr. 68476-86-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

493. Gasser (råolie), C3-4, isobutanrige (CAS-nr. 68477-33-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

494. Destillater (råolie), C3-6, piperylenrige (CAS-nr. 68477-35-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

495. Gasser (råolie), aminsystemføde- (CAS-nr. 68477-65-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

496. Gasser (råolie), benzenenheds-hydroafsvovleraftræks- (CAS-nr. 68477-66-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

497. Gasser (råolie), benzenenhed recirkulations-, hydrogenrige (CAS-nr. 68477-67-8), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

498. Gasser (råolie), blandingsolie-, hydrogen- og nitrogenrige (CAS-nr. 68477-68-9), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

499. Gasser (råolie), butansplitter-topfraktioner (CAS-nr. 68477-69-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

500. Gasser (råolie), C2-3 (CAS-nr. 68477-70-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

501. Gasser (råolie), katalytisk krakket gasolie depropanizer-bundfraktioner, C4-rige syrefri (CAS-nr. 68477-71-4), 

 

hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

502. Gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-bundfraktioner, C3-5-rige (CAS-nr. 68477-72-5), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

503. Gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha depropanizer-topfraktion, C3-rige syrefrie (CAS-nr. 68477-73-6), 

 

hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

504. Gasser (råolie), katalytisk krakker- (CAS-nr. 68477-74-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

505. Gasser (råolie), katalytisk krakker, C1-5-rige (CAS-nr. 68477-75-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

506. Gasser (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha stabilizer-topfraktion, C2-4-rige (CAS-nr. 68477-76-9), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

507. Gasser (råolie), katalytisk reformeret naphtha stripper-topfraktioner (CAS-nr. 68477-77-0), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

508. Gasser (råolie), katalytisk reformer-, C1-4-rige (CAS-nr. 68477-79-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

509. Gasser (råolie), C6-8 katalytisk reformer recirkulations- (CAS-nr. 68477-80-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

510. Gasser (råolie), C6-8 katalytisk reformer- (CAS-nr. 68477-81-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

511. Gasser (råolie), C6-8 katalytisk reformer recirkulations-, hydrogenrige (CAS-nr. 68477-82-7), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

512. Gasser (råolie), C3-5, olefin- og paraffin-alkyleringsføde- (CAS-nr. 68477-83-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

513. Gasser (råolie), C2 returstrøms- (CAS-nr. 68477-84-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

514. Gasser (råolie), C4-rige (CAS-nr. 68477-85-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

515. Gasser (råolie), deethanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68477-86-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

516. Gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner (CAS-nr. 68477-87-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

517. Gasser (råolie), tørre depropanizer-, propenrige (CAS-nr. 68477-90-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

518. Gasser (råolie), depropanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68477-91-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

519. Gasser (råolie), tørre, sure, gaskoncentreringsenhed aftræks- (CAS-nr. 68477-92-9), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

520. Gasser (råolie), gaskoncentrering reabsorberdestillations- (CAS-nr. 68477-93-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

521. Gasser (råolie), gas-genudvindingsanlæg depropanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68477-94-1), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

522. Gasser (råolie), Girbatol-enhed føde- (CAS-nr. 68477-95-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

523. Gasser (råolie), hydrogenabsorber-aftræks- (CAS-nr. 68477-96-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

524. Gasser (råolie), hydrogenrige (CAS-nr. 68477-97-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

525. Gasser (råolie), hydrogenbehandler blandingsolierecirkulations-, hydrogen- og nitrogenrige (CAS-nr. 68477-98- 

 

5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

526. Gasser (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringskolonne-, C4-rige, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68477-99-6), 

 

hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

527. Gasser (råolie), recirkulations-, hydrogenrige (CAS-nr. 68478-00-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

528. Gasser (råolie), reformer makeup-, hydrogenrige (CAS-nr. 68478-01-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

529. Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler- (CAS-nr. 68478-02-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

530. Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hydrogen- og methanrige (CAS-nr. 68478-03-5), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

531. Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler makeup-, hydrogenrige (CAS-nr. 68478-04-6), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

532. Gasser (råolie), termisk krakning destillations- (CAS-nr. 68478-05-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

533. Slutgas (råolie), katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest fraktioneringsrefluxkammer (CASnr. 

 

68478-21-7), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

534. Slutgas (råolie), katalytisk krakket naphtha stabiliseringsabsorber- (CAS-nr. 68478-22-8), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

535. Slutgas (råolie), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydroafsvovler, kombineret fraktioneringskolonne- 

 

(CAS-nr. 68478-24-0), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

536. Slutgas (råolie), katalytisk krakker refraktioneringsabsorber- (CAS-nr. 68478-25-1), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

537. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr. 68478-26-2), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

538. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha separator- (CAS-nr. 68478-27-3), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

539. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphta stabilizer- (CAS-nr. 68478-28-4), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

540. Slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandlerseparator- (CAS-nr. 68478-29-5), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

541. Slutgas (råolie), hydroafsvovlet straight-run naphtha separator- (CAS-nr. 68478-30-8), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

542. Slutgas (råolie), saturatgas blandet anlægsstrøm, C4-rig (CAS-nr. 68478-32-0), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

543. Slutgas (råolie), saturatgas anlægsgenindvindings-, C1-2-rig (CAS-nr. 68478-33-1), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

544. Slutgas (råolie), vakuumrester termisk krakker- (CAS-nr. 68478-34-2), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

545. Carbonhydrider, C3-4-rige, råoliedestillat (CAS-nr. 68512-91-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

546. Gasser (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha stabilizer-topfraktioner (CAS-nr. 68513-14-4), hvis 

 

de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

547. Gasser (råolie), full-range straight-run naphtha dehexanizer-aftræks- (CAS-nr. 68513-15-5), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

548. Gasser (råolie), hydrokrakningsdepropanizer-aftræks-, carbonhydridrige (CAS-nr. 68513-16-6), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

549. Gasser (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-aftræks- (CAS-nr. 68513-17-7), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

550. Gasser (råolie), reformer-udløbs højtryks-flashkammer aftræks- (CAS-nr. 68513-18-8), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

551. Gasser (råolie), reformer-udløbs lavtryks-flashkammer aftræks- (CAS-nr. 68513-19-9), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

552. Rester (råolie), alkyleringssplitter-, C4-rige (CAS-nr. 68513-66-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

553. Carbonhydrider, C1-4 (CAS-nr. 68514-31-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

554. Carbonhydrider, C1-4, sweetenede (CAS-nr. 68514-36-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

555. Gasser (råolie), olieraffinaderigas destillationsaftræks- (CAS-nr. 68527-15-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

556. Carbonhydrider, C1-3 (CAS-nr. 68527-16-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

557. Carbonhydrider, C1-4, debutanizer-fraktion (CAS-nr. 68527-19-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

558. Gasser (råolie), benzenenhed hydrogenbehandler depentanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68602-82-4), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

559. Gasser (råolie), C1-5, våde (CAS-nr. 68602-83-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

560. Gasser (råolie), sekundære absorberaftræks-, fluidiserede katalytisk krakker-topfraktioner fraktionerings- (CASnr. 

 

68602-84-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

561. Carbonhydrider, C2-4 (CAS-nr. 68606-25-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

562. Carbonhydrider, C3 (CAS-nr. 68606-26-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

563. Gasser (råolie), alkyleringsføde (CAS-nr. 68606-27-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

564. Gasser (råolie), depropanizer-bundfraktioner fraktioneringsaftræks- (CAS-nr. 68606-34-8), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

565. Råolieprodukter, raffinaderigasser (CAS-nr. 68607-11-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

566. Gasser (råolie), hydrokrakning lavtryks-separator- (CAS-nr. 68783-06-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

567. Gasser (råolie), raffinaderi blandings- (CAS-nr. 68783-07-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

568. Gasser (råolie), katalytisk krakkede (CAS-nr. 68783-64-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

569. Gasser (råolie), C2-4, sweetenede (CAS-nr. 68783-65-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

570. Gasser (råolie), raffinaderi (CAS-nr. 68814-67-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

571. Gasser (råolie), platformer-produkter separatoraftræks- (CAS-nr. 68814-90-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

572. Gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum depentanizer stabilisatoraftræks- (CAS-nr. 68911-58-0), hvis 

 

de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

573. Gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum flashkammer- (CAS-nr. 68911-59-1), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

574. Gasser (råolie), råoliefraktioneringsaftræks- (CAS-nr. 68918-99-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

575. Gasser (råolie), dehexanizer aftræks- (CAS-nr. 68919-00-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

576. Gasser (råolie), destillat unifiner afsvovlingsstripper aftræks- (CAS-nr. 68919-01-7), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

577. Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker fraktioneringsaftræks- (CAS-nr. 68919-02-8), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

578. Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker skrubning, sekundære absorberaftræks- (CAS-nr. 68919-03-9), 

 

hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

579. Gasser (råolie), tungt destillat, hydrogenbehandlerafsvovler stripper aftræks- (CAS-nr. 68919-04-0), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

580. Gasser (råolie), let straight-run benzin fraktioneringsstabilizeraftræks- (CAS-nr. 68919-05-1), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

581. Gasser (råolie), naphtha unifiner-afsvovling stripperaftræks- (CAS-nr. 68919-06-2), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

582. Gasser (råolie), platformerstabilizer aftræks-, fraktionering af lette produkter (CAS-nr. 68919-07-3), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

583. Gasser (råolie), preflash-tårn aftræks-, rådestillation (CAS-nr. 68919-08-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

584. Gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformeringsaftræks- (CAS-nr. 68919-09-5), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

585. Gasser (råolie), straight-run stabilizeraftræks- (CAS-nr. 68919-10-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

586. Gasser (råolie), tjærestripperaftræks- (CAS-nr. 68919-11-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

587. Gasser (råolie), unifiner stripperaftræks- (CAS-nr. 68919-12-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

588. Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner (CAS-nr. 68919-20-0), hvis de indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

589. Gasser (råolie), katalytisk krakker naphtha debutanizer- (CAS-nr. 68952-76-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

590. Slutgas (råolie), katalytisk krakker destillat og naphthastabilizer- (CAS-nr. 68952-77-2), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

591. Slutgas (råolie), katalytisk hydroafsvovlet naphthaseparator- (CAS-nr. 68952-79-4), hvis det indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

592. Slutgas (råolie), straight-run naphtha hydroafsvovler- (CAS-nr. 68952-80-7), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

593. Slutgas (råolie), termisk krakket destillat, gasolie og naphtha absorber- (CAS-nr. 68952-81-8), hvis det indeholder 

 

> 0,1 vægtprocent butadien 

 

594. Slutgas (råolie), termisk krakket carbonhydrid fraktioneringsstabilizer, råolieforkoksning- (CAS-nr. 68952-82- 

 

9), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

595. Gasser (råolie), lette dampkrakkede, butadienkoncentrat (CAS-nr. 68955-28-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

596. Gasser (råolie), sponge absorber aftræks-, fluidiserede katalytisk krakker og gasolie afsvovler topfraktionsfraktionering 

 

(CAS-nr. 68955-33-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

597. Gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformer stabilizer topfraktions- (CAS-nr. 68955-34-0), hvis de 

 

indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

598. Gasser (råolie), rådestillation og katalytisk krakning (CAS-nr. 68989-88-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

599. Carbonhydrider, C4 (CAS-nr. 87741-01-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

600. Alkaner, C1-4, C3-rige (CAS-nr. 90622-55-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

601. Gasser (råolie), gasolie diethanolaminskrubber-aftræks- (CAS-nr. 92045-15-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

602. Gasser (råolie), gasolie, hydroafsvovlingsudløbs- (CAS-nr. 92045-16-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

603. Gasser (råolie), gasoliehydroafsvovling-udblæsnings- (CAS-nr. 92045-17-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

604. Gasser (råolie), hydrogenatorudløb-flashkammer-aftræks- (CAS-nr. 92045-18-6), hvis de indeholder > 0,1 

 

vægtprocent butadien 

 

605. Gasser (råolie), naphtha dampkrakning højtryksrest- (CAS-nr. 92045-19-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

606. Gasser (råolie), restvisbreaking-aftræks- (CAS-nr. 92045-20-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

607. Gasser (råolie), dampkrakker, C3-rige (CAS-nr. 92045-22-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

608. Carbonhydrider, C4, dampkrakker-destillat (CAS-nr. 92045-23-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

609. Råoliegasser, fortættede, sweetenede, C4-fraktion (CAS-nr. 92045-80-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

610. Carbonhydrider, C4, 1,3-butadien- og isobutenfrie (CAS-nr. 95465-89-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent 

 

butadien 

 

611. Raffinater (råolie), dampkrakket C4-fraktion, cupro-, ammonium- og acetatekstraktion, C3-5 og C3-5 umættede, 

 

butadienfrie (CAS-nr. 97722-19-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien 

 

612. Benzo[d,e,f]chrysen (= benzo[a]pyren) (CAS-nr. 50-32-8) 

 

613. Beg, kultjære- og råolie- (CAS-nr. 68187-57-5), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

614. Destillater (kul og råolie), kondenserede aromat- (CAS-nr. 68188-48-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

615. Destillater (stenkulstjære), øvre, fluorenfri (CAS-nr. 84989-10-6), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

616. Destillater (stenkulstjære), øvre, fluorenrige (CAS-nr. 84989-11-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

617. Creosotolie, acenaphthenfraktion, acenaphthenfri (CAS-nr. 90640-85-0), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

618. Beg, kultjære, lavtemperaur (CAS-nr. 90669-57-1), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

619. Beg, kultjære-, lavtemperatur, varmebehandlet (CAS-nr. 90669-58-2), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

620. Beg, kultjære, lavtemperatur, oxideret (CAS-nr. 90669-59-3), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

621. Ekstraktrester (kul), brunkul (CAS-nr. 91697-23-3), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

622. Paraffinvokser (kul), brunkulshøjtemperaturtjære (CAS-nr. 92045-71-1), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

623. Paraffinvokser (kul), brunkulshøjtemperaturtjære, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 92045-72-2), hvis de indeholder 

 

> 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

624. Affaldsstoffer, faste, kultjærebegsforkoksnings- (CAS-nr. 92062-34-5), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

625. Beg, kultjære-, højtemperaturs, sekundær (CAS-nr. 94114-13-3), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

626. Rester (kul), flydende solventekstraktions- (CAS-nr. 94114-46-2), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

627. Kulvæsker, flydende solventekstraktionsopløsning (CAS-nr. 94114-47-3), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

628. Kulvæsker, flydende solventekstraktion (CAS-nr. 94114-48-4), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

629. Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, carbonbehandlet (CAS-nr. 97926-76-6), hvis de indeholder 

 

> 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

630. Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, lerbehandlet (CAS-nr. 97926-77-7), hvis de indeholder 

 

> 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

631. Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97926-78-8), hvis de indeholder 

 

> 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

632. Absorptionsolier, bicycliske aromater og heterocyclisk carbonhydridfraktion (CAS-nr. 101316-45-4), hvis de 

 

indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

633. Aromatiske carbonhydrider, C20-28, polycycliske, blandet kultjærebeg, polyethylen og polypropylen, pyrolyseafledte 

 

(CAS-nr. 101794-74-5), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

634. Aromatiske carbonhydrider, C20-28, polycycliske, blandet kultjærebeg og polyethylen, pyrolyseafledte (CAS-nr. 

 

101794-75-6), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

635. Aromatiske carbonhydrider, C20-28, polycycliske, blandet kultjærebeg og polystyren, pyrolyseafledte (CAS-nr. 

 

101794-76-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

636. Beg, kultjære, højtemperatur, varmebehandlet (CAS-nr. 121575-60-8), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent 

 

benzo[a]pyren 

 

637. Dibenz[a,h]anthracen (CAS-nr. 53-70-3) 

 

638. Benz[a]anthracen (CAS-nr. 56-55-3) 

 

639. Benzo[e]pyren (CAS-nr. 192-97-2) 

 

640. Benzo[j]fluoranthen (CAS-nr. 205-82-3) 

 

641. Benz[e]acephenanthrylen (CAS-nr. 205-99-2) 

 

642. Benzo[k]fluoranthen (CAS-nr. 207-08-9) 

 

643. Chrysen (CAS-nr. 218-01-9) 

 

644. 2-Brompropan (CAS-nr. 75-26-3) 

 

645. Trichlorethylen (CAS-nr. 79-01-6) 

 

646. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan (CAS-nr. 96-12-8) 

 

647. 2,3-Dibrompropan-1-ol (CAS-nr. 96-13-9) 

 

648. 1,3-Dichlor-2-propanol (CAS-nr. 96-23-1) 

 

649. α,α,α-Τrichlortoluen (CAS-nr. 98-07-7) 

 

650. α-Chlortoluen (CAS-nr. 100-44-7) 

 

651. 1,2-Dibromethan (CAS-nr. 106-93-4) 

 

652. Hexachlorbenzen (CAS-nr. 118-74-1) 

 

653. Bromethylen (CAS-nr. 593-60-2) 

 

654. 1,4-Dichlorbut-2-en (CAS-nr. 764-41-0) 

 

655. Methyloxiran (CAS-nr. 75-56-9) 

 

656. (Epoxyethyl)benzen (CAS-nr. 96-09-3) 

 

657. 1-Chlor-2,3-epoxypropan (CAS-nr. 106-89-8) 

 

658. R-1-Chlor-2,3-epoxypropan (CAS-nr. 51594-55-9) 

 

659. 1,2-Epoxy-3-phenoxypropan (CAS-nr. 122-60-1) 

 

660. 2,3-Epoxypropan-1-ol (CAS-nr. 556-52-5) 

 

661. R-2,3-Epoxypropan-1-ol (CAS-nr. 57044-25-4) 

 

662. 2,2′-Bioxiran (CAS-nr. 1464-53-5) 

 

663. (2RS,3RS)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran (CAS-nr. 106325-08-8) 

 

664. Chlormethylmethylether (CAS-nr. 107-30-2) 

 

665. 2-Methoxyethanol (CAS-nr. 109-86-4) 

 

666. 2-Ethoxyethanol (CAS-nr. 110-80-5) 

 

667. Bis(chlormethyl)ether (CAS-nr. 542-88-1) 

 

668. 2-Methoxypropanol (CAS-nr. 1589-47-5) 

 

669. 1,3-Propiolacton (CAS-nr. 57-57-8) 

 

670. Dimethylcarbamoylchlorid (CAS-nr. 79-44-7) 

 

671. Urethan (CAS-nr. 51-79-6) 

 

672. 2-Methoxyethylacetat (CAS-nr. 110-49-6) 

 

673. 2-Ethoxyethylacetat (CAS-nr. 111-15-9) 

 

674. Methoxyeddikesyre (CAS-nr. 625-45-6) 

 

675. Dibutylphthalat (CAS-nr. 84-74-2) 

 

676. Bis(2-methoxyethyl)ether (CAS-nr. 111-96-6) 

 

677. Bis(2-ethylhexyl)phthalat (CAS-nr. 117-81-7) 

 

678. Bis(2-methoxyethyl)phthalat (CAS-nr. 117-82-8) 

 

679. 2-Methoxypropylacetat (CAS-nr. 70657-70-4) 

 

680. 2-Ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetat (CAS-nr. 80387-97-9) 

 

681. Acrylamid, med mindre annet et er fastsatt i andre deler av forskriften (CAS-nr. 79-06-1) 

 

682. Acrylonitril (CAS-nr. 107-13-1) 

 

683. 2-Nitropropan (CAS-nr. 79-46-9) 

 

684. Dinoseb (CAS-nr. 88-85-7), dets salter og estere, utenom de som er nevnt i vedlegg IIA 

 

685. 2-Nitroanisol (CAS-nr. 91-23-6) 

 

686. 4-Nitrobiphenyl (CAS-nr. 92-93-3) 

 

687. 2,4-Dinitrotoluen (CAS-nr. 121-14-2) 

 

688. Binapacryl (CAS-nr. 485-31-4) 

 

689. 2-Nitronaphthalen (CAS-nr. 581-89-5) 

 

690. 2,3-Dinitrotoluen (CAS-nr. 602-01-7) 

 

691. 5-Nitroacenaphthen (CAS-nr. 602-87-9) 

 

692. 2,6-Dinitrotoluen (CAS-nr. 606-20-2) 

 

693. 3,4-Dinitrotoluen (CAS-nr. 610-39-9) 

 

694. 3,5-Dinitrotoluen (CAS-nr. 618-85-9) 

 

695. 2,5-Dinitrotoluen (CAS-nr. 619-15-8) 

 

696. Dinoterb (CAS-nr. 1420-07-1), dets salte og estere 

 

697. Nitrofen (CAS-nr. 1836-75-5) 

 

698. Dinitrotoluen (CAS-nr. 25321-14-6) 

 

699. Diazomethan (CAS-nr. 334-88-3) 

 

700. 1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinon (Disperse Blue 1) (CAS-nr. 2475-45-8) 

 

701. Dimethylnitrosoamin (CAS-nr. 62-75-9) 

 

702. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS-nr. 70-25-7) 

 

703. Nitrosodipropylamin (CAS-nr. 621-64-7) 

 

704. 2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol (CAS-nr. 1116-54-7) 

 

705. 4,4′-Methylendianilin (CAS-nr. 101-77-9) 

 

706. 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid (CAS-nr. 569-61-9) 

 

707. 4,4′-Methylendi-o-toluidin (CAS-nr. 838-88-0) 

 

708. Ortho-anisidin (CAS-nr. 90-04-0) 

 

709. 3,3′-Dimethoxybenzidin (CAS-nr. 119-90-4) 

 

710. Salte af o-dianisidin 

 

711. o-Dianisidinbaserede azofarvestoffer 

 

712. 3,3′-Dichlorbenzidin (CAS-nr. 91-94-1) 

 

713. Benzidindihydrochlorid (CAS-nr. 531-85-1) 

 

714. [[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammoniumsulfat (CAS-nr. 531-86-2) 

 

715. 3,3′-Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS-nr. 612-83-9) 

 

716. Benzidinsulfat (CAS-nr. 21136-70-9) 

 

717. Benzidinacetat (CAS-nr. 36341-27-2) 

 

718. 3,3′-Dichlorbenzidindihydrogenbis(sulfat) (CAS-nr. 64969-34-2) 

 

719. 3,3′-Dichlorbenzidinsulfat (CAS-nr. 74332-73-3) 

 

720. Benzidinbaserede azofarvestoffer 

 

721. 4,4′-Bi-o-toluidin (CAS-nr. 119-93-7) 

 

722. 4,4′-Bi-o-toluidindihydrochlorid (CAS-nr. 612-82-8) 

 

723. 3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]diammoniumbis(hydrogensulfat) (CAS-nr. 64969-36-4) 

 

724. 4,4′-Bi-o-toluidinsulfat (CAS-nr. 74753-18-7) 

 

725. 4,4′-Bi-o-toluidin baserede azofarvestoffer 

 

726. Biphenyl-4-ylamin (CAS-nr. 92-67-1) og dets salte 

 

727. Azobenzen (CAS-nr. 103-33-3) 

 

728. (Methyl-ONN-azoxy)methylacetat (CAS-nr. 592-62-1) 

 

729. Cycloheximid (CAS-nr. 66-81-9) 

 

730. 2-Methylaziridin (CAS-nr. 75-55-8) 

 

731. Imidazolidin-2-thion (CAS-nr. 96-45-7) 

 

732. Furan (CAS-nr. 110-00-9) 

 

733. Aziridin (CAS-nr. 151-56-4) 

 

734. Captafol (CAS-nr. 2425-06-1) 

 

735. Carbadox (CAS-nr. 6804-07-5) 

 

736. Flumioxazin (CAS-nr. 103361-09-7) 

 

737. Tridemorph (CAS-nr. 24602-86-6) 

 

738. Vinclozolin (CAS-nr. 50471-44-8) 

 

739. Fluazifop-butyl (CAS-nr. 69806-50-4) 

 

740. Flusilazol (CAS-nr. 85509-19-9) 

 

741. 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS-nr. 2451-62-9) 

 

742. Thioacetamid (CAS-nr. 62-55-5) 

 

743. N,N-Dimethylformamid (CAS-nr. 68-12-2) er også nevnt i vedlegg IIA 

 

744. Formamid (CAS-nr. 75-12-7) 

 

745. N-Methylacetamid (CAS-nr. 79-16-3) 

 

746. N-Methylformamid (CAS-nr. 123-39-7) 

 

747. N,N-Dimethylacetamid (CAS-nr. 127-19-5) 

 

748. Hexamethylphosphortriamid (CAS-nr. 680-31-9) 

 

749. Diethylsulfat (CAS-nr. 64-67-5) 

 

750. Dimethylsulfat (CAS-nr. 77-78-1) 

 

751. 1,3-Propansulton (CAS-nr. 1120-71-4) 

 

752. Dimethylsulfamoylchlorid (CAS-nr. 13360-57-1) 

 

753. Sulfallat (CAS-nr. 95-06-7) 

 

754. Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol og 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]- 

 

methyl]-1H-1,2,4-triazol (EF-nr. 403-250-2) 

 

755. (+/–) Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propanoat (CAS-nr. 119738-06-6) 

 

756. 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridincarbonitril 

 

(CAS-nr. 85136-74-9) 

 

757. 6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1- 

 

methylethyl)ammonium]-format (CAS-nr. 108225-03-2) 

 

758. Trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)- 

 

biphenyl-1,3′,3″,1‴-tetraolato-O, O′, O″, O ‴]kobber(II) (EF-nr. 413-590-3) 

 

759. Blanding af: N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamid og N-[2,3- 

 

bis-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamid og methacrylamid- og 2-methyl-N- 

 

(2-methyl-acryloylaminomethoxymethyl)acrylamid og N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamid 

 

(EF-nr. 412-790-8) 

 

760. 1,3,5-Tris[(2S og 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (CAS-nr. 59653-74-6) 

 

761. Erionit (CAS-nr. 12510-42-8) 

 

762. Asbest (CAS-nr. 12001-28-4) 

 

763. Råolie (CAS-nr. 8002-05-9) 

 

764. Destillater (råolie), tunge hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-76-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

765. Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin- (CAS-nr. 64741-88-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

766. Destillater (råolie), solventraffinerede lette paraffin- (CAS-nr. 64741-89-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

767. Restolier (råolie), solventafasfalterede (CAS-nr. 64741-95-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

768. Destillater (råolie), solventraffinerede tunge naphthen- (CAS-nr. 64741-96-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

769. Destillater (råolie), solventraffinerede lette naphthen- (CAS-nr. 64741-97-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

770. Restolier (råolie), solventraffinerede (CAS-nr. 64742-01-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

771. Destillater (råolie), lerbehandlede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-36-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

772. Destillater (råolie), lerbehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-37-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

773. Restolier (råolie), lerbehandlede (CAS-nr. 64742-41-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

774. Destillater (råolie), lerbehandlede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-44-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

775. Destillater (råolie), lerbehandlede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-45-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

776. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-52-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

777. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-53-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

778. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-54-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

779. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-55-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

780. Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-56-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

781. Restolier (råolie), hydrogenbehandlede (CAS-nr. 64742-57-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

782. Restolier (råolie), solventafvoksede (CAS-nr. 64742-62-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

783. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen (CAS-nr. 64742-63-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

784. Destillater (råolie), solventafvoksede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-64-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

785. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-65-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

786. Foots oil (råolie) (CAS-nr. 64742-67-2), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

787. Naphthenolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (CAS-nr. 64742-68-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

788. Naphthenolier (råolie), katalytisk afvoksede lette (CAS-nr. 64742-69-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

789. Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (CAS-nr. 64742-70-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

790. Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede lette (CAS-nr. 64742-71-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

791. Naphthenolier (råolie), sammensatte afvoksede tunge (CAS-nr. 64742-75-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

792. Naphthenolier (råolie), komplekse afvoksede lette (CAS-nr. 64742-76-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

793. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, aromatkoncentrat (CAS-nr. 68783-00-6), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

794. Ekstrakter (råolie), solventraffineret tungt paraffindestillat solvent- (CAS-nr. 68783-04-0), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

795. Ekstrakter (råolie), tunge paraffindestillater, solvent-afasfalterede (CAS-nr. 68814-89-1), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

796. Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede, neutral, oliebaserede, høj viskositet (CAS-nr. 72623-85-9), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

797. Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede (CAS-nr. 72623-86-0), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

798. Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede neutral oliebaserede (CAS-nr. 72623-87-1), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

799. Smøreolier (CAS-nr. 74869-22-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

800. Destillater (råolie), sammensatte afvoksede tunge paraffin- (CAS-nr. 90640-91-8), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

801. Destillater (råolie), sammensatte afvoksede lette paraffin- (CAS-nr. 90640-92-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

802. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-, lerbehandlede (CAS-nr. 90640-94-1), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

803. Carbonhydrider, C20-50, solventafvoksede tunge paraffin-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90640-95-2), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

804. Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, lerbehandlede (CAS-nr. 90640-96-3), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

805. Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90640-97-4), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

806. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90641-07-9), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

807. Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90641-08-0), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

808. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90641-09-1), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

809. Restolier (råolie), hydrogenbehandlede, solventafvoksede (CAS-nr. 90669-74-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

810. Restolier (råolie), katalytisk afvoksede (CAS-nr. 91770-57-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

811. Destillater (råolie), afvoksede tunge paraffin-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-39-0), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

812. Destillater (råolie), afvoksede lette paraffin-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-40-3), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

813. Destillater (råolie), hydrokrakkede solventraffinerede, afvoksede (CAS-nr. 91995-45-8), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

814. Destillater (råolie), solventraffinerede naphthen-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-54-9), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

815. Ekstrakter (råolie), hydrogenbehandlet let paraffindestillat solvent- (CAS-nr. 91995-73-2), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

816. Ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 91995-75-4), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

817. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, syrebehandlede (CAS-nr. 91995-76-5), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

818. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 91995-77-6), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

819. Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-79-8), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

820. Foots oil (råolie), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-12-0), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

821. Smøreolier (råolie) C17-35, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 92045-42-6), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

822. Smøreolier (råolie), hydrokrakkede ikke-aromatiske solventafparaffinerede (CAS-nr. 92045-43-7), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

823. Restolier (råolie), hydrokrakkede syrebehandlede solventafvoksede (CAS-nr. 92061-86-4), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

824. Paraffinolier (råolie), solventraffinerede afvoksede tunge (CAS-nr. 92129-09-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

825. Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent-, lerbehandlede (CAS-nr. 92704-08-0), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

826. Smøreolier (råolie), basisolier, paraffinske (CAS-nr. 93572-43-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

827. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 93763-10-1), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

828. Ekstrakter (råolie), solventafvoksede tunge paraffindestillatsolvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 93763-11-2), 

 

hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

829. Carbonhydrider, hydrokrakkede paraffiniske destillationsrester, solventafvoksede (CAS-nr. 93763-38-3), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

830. Foots oil (råolie), syrebehandlet (CAS-nr. 93924-31-3), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

831. Foots oil (råolie), lerbehandlet (CAS-nr. 93924-32-4), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

832. Carbonhydrider, C20-50, restolie-hydrogenerings-vakuumdestillat- (CAS-nr. 93924-61-9), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

833. Destillater (råolie), solventraffinerede hydrogenbehandlede tunge, hydrogenerede (CAS-nr. 94733-08-1), hvis 

 

de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

834. Destillater (råolie), solventraffinerede hydrokrakkede lette (CAS-nr. 94733-09-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

835. Smøreolier (råolie), C18-40, solventafvoksede hydrokrakkede destillatbaserede (CAS-nr. 94733-15-0), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

836. Smøreolier (råolie), C18-40, solventafvoksede hydrogenerede raffinatbaserede (CAS-nr. 94733-16-1), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

837. Carbonhydrider, C13-30, aromatrige, solventekstraherede naphthenske destillater (CAS-nr. 95371-04-3), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

838. Carbonhydrider, C16-32, aromatrige, solventekstraherede naphthenske destillater (CAS-nr. 95371-05-4), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

839. Carbonhydrider, C37-68, afvoksede deafasfalterede hydrogenbehandlede vakuumdestillationsrester (CAS-nr. 

 

95371-07-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

840. Carbonhydrider, C37-65, hydrogenbehandlede afasfalterede vakuumdestillationsrester (CAS-nr. 95371-08-7), 

 

hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

841. Destillater (råolie), hydrokrakkede solventraffinerede lette (CAS-nr. 97488-73-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

842. Destillater (råolie), solventraffinerede hydrogenerede tunge (CAS-nr. 97488-74-9), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

843. Smøreolier (råolie), C18-27, hydrokrakkede solventafvoksede (CAS-nr. 97488-95-4), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

844. Carbonhydrider, C17-30, hydrogenbehandlet solventafasfalteret atmosfærisk destillationsrest, lette destillater 

 

(CAS-nr. 97675-87-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

845. Carbonhydrider, C17-40, hydrogenbehandlet solventafasfalteret destillationsrest, lette vakuumdestillater (CAS-nr. 

 

97722-06-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

846. Carbonhydrider, C13-27, solventekstraherede lette naphthenske (CAS-nr. 97722-09-3), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

847. Carbonhydrider, C14-29, solventekstraherede lette naphthenske (CAS-nr. 97722-10-6), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

848. Foots oil (råolie), carbonbehandlet (CAS-nr. 97862-76-5), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

849. Foots oil (råolie), kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97862-77-6), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

850. Carbonhydrider, C27-42, dearomatiserede (CAS-nr. 97862-81-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

851. Carbonhydrider, C17-30, hydrogenbehandlede destillater, lette destillationsfraktioner (CAS-nr. 97862-82-3), hvis 

 

de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

852. Carbonhydrider, C27-45, naphthenske vakuumdestillations- (CAS-nr. 97862-83-4), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

853. Carbonhydrider, C27-45, dearomatiserede (CAS-nr. 97926-68-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

854. Carbonhydrider, C20-58, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 97926-70-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

855. Carbonhydrider, C27-42, naphthenske (CAS-nr. 97926-71-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSOekstrakt 

 

856. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, carbonbehandlede (CAS-nr. 100684-02-4), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

857. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, lerbehandlede (CAS-nr. 100684-03-5), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

858. Ekstrakter (råolie), let vakuum, gasoliesolvent, carbonbehandlede (CAS-nr. 100684-04-6), hvis de indeholder 

 

> 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

859. Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent-, lerbehandlede (CAS-nr. 100684-05-7), hvis de indeholder > 3 

 

vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

860. Restolier (råolie), carbonbehandlede solventafvoksede (CAS-nr. 100684-37-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

861. Restolier (råolie), lerbehandlede solventafvoksede (CAS-nr. 100684-38-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent 

 

DMSO-ekstrakt 

 

862. Smøreolier (råolie), C>25, solventekstraherede, afasfalterede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-69-2), 

 

hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

863. Smøreolier (råolie), C17-32, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-70-5), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

864. Smøreolier (råolie), C20-35, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-71-6), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

865. Smøreolier (råolie), C24-50, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-72-7), hvis de 

 

indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt 

 

866. Destillater (råolie), sweetenede, middeltunge (CAS-nr. 64741-86-2), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

867. Gasolier (råolie), solventraffinerede (CAS-nr. 64741-90-8), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

868. Destillater (råolie), solventraffinerede middeltunge (CAS-nr. 64741-91-9), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

869. Gasolier (råolie), syrebehandlede (CAS-nr. 64742-12-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

870. Destillater (råolie), syrebehandlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-13-8), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

871. Destillater (råolie), syrebehandlede, lette (CAS-nr. 64742-14-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og 

 

det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

872. Gasolier (råolie), kemisk neutraliserede (CAS-nr. 64742-29-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og 

 

det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

873. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede, middeltunge (CAS-nr. 64742-30-9), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

874. Destillater (råolie), lerbehandlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-38-7), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

875. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-46-7), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

876. Gasolier (råolie), hydroafsvovlede (CAS-nr. 64742-79-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

877. Destillater (råolie), hydroafsvovlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-80-9), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

878. Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, højtkogende (CAS-nr. 68477-29-2), 

 

medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er 

 

kræftfremkaldende 

 

879. Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, intermediært kogende (CAS-nr. 68477-30-5), 

 

medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er 

 

kræftfremkaldende 

 

880. Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, lavtkogende (CAS-nr. 68477-31-6), 

 

medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er 

 

kræftfremkaldende 

 

881. Alkaner, C12-26 forgrenede og ligekædede (CAS-nr. 90622-53-0), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, 

 

og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

882. Destillater (råolie), højt raffinerede, middeltunge (CAS-nr. 90640-93-0), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

883. Destillater (råolie), katalytisk reformer-, tungt, aromatisk koncentrat (CAS-nr. 91995-34-5), medmindre hele 

 

raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

884. Gasolier, paraffin- (CAS-nr. 93924-33-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at 

 

stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

885. Naphtha (råolie), solvent-raffineret, hydroafsvovlet, tung: (CAS-nr. 97488-96-5), 

 

medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er 

 

kræftfremkaldende 

 

886. Carbonhydrider, C16-20, hydrogenbehandlet, middeltungt destillat, lette destillater (CAS-nr. 97675-85-9), 

 

medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er 

 

kræftfremkaldende 

 

887. Carbonhydrider, C12-20, hydrogenbehandlet, paraffin, lette destillater (CAS-nr. 97675-86-0), medmindre hele 

 

raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

888. Carbonhydrider, C11-17, solventekstraherede lette naphthenske (CAS-nr. 97722-08-2), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

889. Gasolier, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 97862-78-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan 

 

påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

890. Destillater (råolie), carbonbehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 100683-97-4), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

891. Destillater (råolie), intermediære paraffin-, carbonbehandlede (CAS-nr. 100683-98-5), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

892. Destillater (råolie), intermediære paraffin-, lerbehandlede (CAS-nr. 100683-99-6), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

893. Smørefedtstoffer; fedt (CAS-nr. 74869-21-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, 

 

at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

894. Slack wax (råolie) (CAS-nr. 64742-61-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at 

 

stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

895. Slack wax (råolie), syrebehandlet (CAS-nr. 90669-77-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

896. Slack wax (råolie), lerbehandlet (CAS-nr. 90669-78-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan 

 

påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

897. Slack wax (råolie), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92062-09-4), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og 

 

det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

898. Slack wax (råolie), lavtsmeltende (CAS-nr. 92062-10-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

899. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92062-11-8), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

900. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, carbonbehandlet (CAS-nr. 97863-04-2), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

901. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, lerbehandlet (CAS-nr. 97863-05-3), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

902. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97863-06-4), medmindre hele raffineringsforløbet 

 

kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

903. Slack wax (råolie), carbonbehandlet (CAS-nr. 100684-49-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og 

 

det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

904. Vaselin (CAS-nr. 8009-03-8), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf 

 

det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

905. Vaselin (råolie), oxideret (CAS-nr. 64743-01-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan 

 

påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

906. Vaselin (råolie), aluminiumoxidbehandlet (CAS-nr. 85029-74-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, 

 

og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

907. Vaselin (råolie), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-77-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

908. Vaselin (råolie) carbonbehandlet (CAS-nr. 97862-97-0), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

909. Vaselin (råolie), kiselsyrebehandlete (CAS-nr. 97862-98-1), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det 

 

kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

910. Vaselin (råolie), lerbehandlet (CAS-nr. 100684-33-1), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan 

 

påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

911. Destillater (råolie), lette katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-59-9) 

 

912. Destillater (råolie), intermediære katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-60-2) 

 

913. Destillater (råolie), lette termisk krakkede (CAS-nr. 64741-82-8) 

 

914. Destillater (råolie), hydroafsvovlede lette katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-25-5) 

 

915. Destillater (råolie), let dampkrakket naphtha (CAS-nr. 68475-80-9) 

 

916. Destillater (råolie), krakkede dampkrakkede råoliedestillater (CAS-nr. 68477-38-3) 

 

917. Gasolier (råolie), dampkrakkede (CAS-nr. 68527-18-4) 

 

918. Destillater (råolie), hydroafsvovlede termisk krakkede middeltunge (CAS-nr. 85116-53-6) 

 

919. Gasolier (råolie), termisk krakkede, hydrogenafsvovlede (CAS-nr. 92045-29-9) 

 

920. Rester (råolie), hydrogeneret dampkrakket naphtha (CAS-nr. 92062-00-5) 

 

921. Rester (råolie), dampkrakkede naphthadestillations- (CAS-nr. 92062-04-9) 

 

922. Destillater (råolie), lette katalytisk krakkede, termisk nedbrudte (CAS-nr. 92201-60-0) 

 

923. Rester (råolie), dampkrakket varmeudblødt naphtha (CAS-nr. 93763-85-0) 

 

924. Gasolier (råolie), lette vakuum-, termisk krakkede hydroafsvovlede (CAS-nr. 97926-59-5) 

 

925. Destillater (råolie), hydroafsvovlede middeltunge coker- (CAS-nr. 101316-59-0) 

 

926. Destillater (råolie), tunge dampkrakkede (CAS-nr. 101631-14-5) 

 

927. Rester (råolie), atmosfærisk tårn (CAS-nr. 64741-45-3) 

 

928. Gasolier (råolie), tunge vakuum (CAS-nr. 64741-57-7) 

 

929. Destillater (råolie), tunge katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-61-3) 

 

930. Klarede olier (råolie), katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-62-4) 

 

931. Rester (råolie), katalytiske reformer-fraktionator- (CAS-nr. 64741-67-9) 

 

932. Rester (råolie), hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-75-9) 

 

933. Rester (råolie), termisk krakkede (CAS-nr. 64741-80-6) 

 

934. Destillater (råolie), tunge termisk krakkede (CAS-nr. 64741-81-7) 

 

935. Gasolier (råolie), hydrogenbehandlede vakuum- (CAS-nr. 64742-59-2) 

 

936. Rester (råolie), hydroafsvovlede atmosfærisk tårn (CAS-nr. 64742-78-5) 

 

937. Gasolier (råolie), hydroafsvovlede tunge vakuum- (CAS-nr. 64742-86-5) 

 

938. Rester (råolie), dampkrakkede (CAS-nr. 64742-90-1) 

 

939. Rester (råolie), atmosfæriske (CAS-nr. 68333-22-2) 

 

940. Klarede olier (råolie), hydroafsvovlede katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-26-6) 

 

941. Destillater (råolie), hydroafsvovlede intermediære katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-27-7) 

 

942. Destillater (råolie), hydroafsvovlede, tunge, katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-28-8) 

 

943. Brændselsolie, rester-, straight-run gasolier, med højt indhold af svovl (CAS-nr. 68476-32-4) 

 

944. Brændselsolie, rest (CAS-nr. 68476-33-5) 

 

945. Rester (råolie), katalytisk reformer fraktioneringskolonnerest, destillations- (CAS-nr. 68478-13-7) 

 

946. Rester (råolie), tung cokergasolie og vakuumgasolie (CAS-nr. 68478-17-1) 

 

947. Rester (råolie), tunge coker- og lette vakuum- (CAS-nr. 68512-61-8) 

 

948. Rester (råolie), lette vakuum- (CAS-nr. 68512-62-9) 

 

949. Rester (råolie), dampkrakkede, lette (CAS-nr. 68513-69-9) 

 

950. Brændselsolie, nr. 6 (CAS-nr. 68553-00-4) 

 

951. Rester (råolie), topanlægs-, svovlfattige (CAS-nr. 68607-30-7) 

 

952. Gasolier (råolie), tunge, atmosfæriske (CAS-nr. 68783-08-4) 

 

953. Rester (råolie), coker-skrubber-, indeholder kondenserede aromater (CAS-nr. 68783-13-1) 

 

954. Destillater (råolie), råolierester, vakuum- (CAS-nr. 68955-27-1) 

 

955. Rester (råolie), dampkrakket, harpiksholdige (CAS-nr. 68955-36-2) 

 

956. Destillater (råolie), intermediære vakuum- (CAS-nr. 70592-76-6) 

 

957. Destillater (råolie), lette vakuum- (CAS-nr. 70592-77-7) 

 

958. Destillater (råolie), vakuum- (CAS-nr. 70592-78-8) 

 

959. Gasolier (råolie), hydroafsvovlede, tunge coker-vakuum- (CAS-nr. 85117-03-9) 

 

960. Rester (råolie), dampkrakkede, destillater (CAS-nr. 90669-75-3) 

 

961. Rester (råolie), vakuum-, lette (CAS-nr. 90669-76-4) 

 

962. Brændselsolie, tung, højt svovlindhold (CAS-nr. 92045-14-2) 

 

963. Rester (råolie), katalytiske kraknings- (CAS-nr. 92061-97-7) 

 

964. Destillater (råolie), intermediære, katalytisk krakkede, termisk nedbrudte (CAS-nr. 92201-59-7) 

 

965. Restolier (råolie) (CAS-nr. 93821-66-0) 

 

966. Rester, dampkrakkede, termisk behandlede (CAS-nr. 98219-64-8) 

 

967. Destillater (råolie), hydroafsvovlede, full-range, middeltunge (CAS-nr. 101316-57-8) 

 

968. Destillater (råolie), lette paraffin- (CAS-nr. 64741-50-0) 

 

969. Destillater (råolie), tunge paraffin- (CAS-nr. 64741-51-1) 

 

970. Destillater (råolie), lette naphthen- (CAS-nr. 64741-52-2) 

 

971. Destillater (råolie), tunge naphthen- (CAS-nr. 64741-53-3) 

 

972. Destillater (råolie), syrebehandlede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-18-3) 

 

973. Destillater (råolie), syrebehandlede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-19-4) 

 

974. Destillater (råolie), syrebehandlede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-20-7) 

 

975. Destillater (råolie), syrebehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-21-8) 

 

976. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-27-4) 

 

977. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-28-5) 

 

978. Destillater (råolie) kemisk neutraliserede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-34-3) 

 

979. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-35-4) 

 

980. Ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent (CAS-nr. 64742-03-6) 

 

981. Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent (CAS-nr. 64742-04-7) 

 

982. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent (CAS-nr. 64742-05-8) 

 

983. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent (CAS-nr. 64742-11-6) 

 

984. Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent (CAS-nr. 91995-78-7) 

 

985. Carbonhydrider, C26-55, aromatrige (CAS-nr. 97722-04-8) 

 

986. Dinatrium-3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′diylbis (azo)]bis[4-aminonaphthalene-1-sulfonat) (CAS-nr. 573-58-0) 

 

987. Dinatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalen- 

 

2,7-disulfonat (CAS-nr. 1937-37-7) 

 

988. Tetranatrium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′diylbis (azo)] bis [5-amino-4-hydroxynaphtahalenen-2,7-disulfonat] 

 

(CAS-nr. 2602-46-2) 

 

989. 4-o-Tolylazo-o-toluidin (CAS-nr. 97-56-3) 

 

990. 4-Aminoazobenzen (CAS-nr. 60-09-3) 

 

991. Dinatrium-[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato( 

 

4-)]cuprat(2-) (CAS-nr. 16071-86-6) 

 

992. Resorcinoldiglycidylether (CAS-nr. 101-90-6) 

 

993. 1,3-Diphenylguanidin (CAS-nr. 102-06-7) 

 

994. Heptachlorepoxid (CAS-nr. 1024-57-3) 

 

995. 4-Nitrosophenol (CAS-nr. 104-91-6) 

 

996. Carbendazim (CAS-nr. 10605-21-7) 

 

997. Allyl-2,3-epoxypropan (CAS-nr. 106-92-3) 

 

998. Chloracetaldehyd (CAS-nr. 107-20-0) 

 

999. Hexan (CAS-nr. 110-54-3) 

 

1000. 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (CAS-nr. 111-77-3) 

 

1001. (+/–)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether (CAS-nr. 112281-77-3) 

 

1002. 4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon (CAS-nr. 114565-66-1) 

 

1003. 5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS-nr. 115662-06- 

 

1) 

 

1004. tris(2-Chlorethyl)phosphat (CAS-nr. 115-96-8) 

 

1005. 4′-Ethoxy-2-benzimidazol-anilid (CAS-nr. 120187-29-3) 

 

1006. Nikkeldihydroxid (CAS-nr. 12054-48-7) 

 

1007. N,N-Dimethylanilin (CAS-nr. 121-69-7) 

 

1008. Simazin (CAS-nr. 122-34-9) 

 

1009. Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titan (CAS-nr. 125051-32-3) 

 

1010. N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphenylmethan (CAS-nr. 130728-76-6) 

 

1011. Divanadiumpentaoxid (CAS-nr. 1314-62-1) 

 

1012. Alkalisalte af pentachlorphenol (CAS-nr. 131-52-2 og 7778-73-6) 

 

1013. Phosphamidon (CAS-nr. 13171-21-6) 

 

1014. N-(Trichlormethylthio)phthalimid (CAS-nr. 133-07-3) 

 

1015. N-2-Naphthylanilin (CAS-nr. 135-88-6) 

 

1016. Ziram (CAS-nr. 137-30-4) 

 

1017. 1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS-nr. 138526-69-9) 

 

1018. Propazin (CAS-nr. 139-40-2) 

 

1019. 3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichloracetat; monuron-TCA (CAS-nr. 140-41-0) 

 

1020. Isoxaflutol (CAS-nr. 141112-29-0) 

 

1021. Kresoxim-methyl (CAS-nr. 143390-89-0) 

 

1022. Chlordecon (CAS-nr. 143-50-0) 

 

1023. 9-Vinylcarbazol (CAS-nr. 1484-13-5) 

 

1024. 2-Ethylhexansyre (CAS-nr. 149-57-5) 

 

1025. Monuron (CAS-nr. 150-68-5) 

 

1026. Morpholin-4-carbonylchlorid (CAS-nr. 15159-40-7) 

 

1027. Daminozid (CAS-nr. 1596-84-5) 

 

1028. Alachlor (CAS-nr. 15972-60-8) 

 

1029. Tetrakishydroxymethylphosphoniumchlorid, urinstof, UVCB-kondensationsprodukt med destillerede hydrogenerede 

 

C16-18 talg- alkylamin (CAS-nr. 166242-53-1) 

 

1030. Ioxynil (CAS-nr. 1689-83-4) 

 

1031. 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril (CAS-nr. 1689-84-5) 

 

1032. 2,6-Dibrom-4-cyanophenyloctanoat (CAS-nr. 1689-99-2) 

 

1033. α-(4-(4-(dimethylamino)-α-(4-(ethyl(3-natriosulfonatobenzyl)amino)phenyl)benzyliden)cyclohexa-2,5-dienyliden( 

 

ethyl)ammonio)toluen-3-sulfonat (CAS-nr. 1694-09-3) 

 

1034. 5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS-nr. 17630-75-0) 

 

1035. Benomyl (CAS-nr. 17804-35-2) 

 

1036. Chlorothalonil (CAS-nr. 1897-45-6) 

 

1037. N′-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinmonohydrochlorid (CAS-nr. 19750-95-9) 

 

1038. 4,4′-Methylenbis(2-ethylanilin) (CAS-nr. 19900-65-3) 

 

1039. Valinamid (CAS-nr. 20108-78-5) 

 

1040. [(p-Tolyloxy)methyl]oxiran (CAS-nr. 2186-24-5) 

 

1041. [(m-Tolyloxy)methyl]oxiran (CAS-nr. 2186-25-6) 

 

1042. 2,3-Epoxypropyl-o-tolylether (CAS-nr. 2210-79-9) 

 

1043. [(Tolyloxy)methyl]oxiran, cresylglycidylether (CAS-nr. 26447-14-3) 

 

1044. Di-allat (CAS-nr. 2303-16-4) 

 

1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoat (CAS-nr. 23085-60-1) 

 

1046. Trifluoriodmethan (CAS-nr. 2314-97-8) 

 

1047. Thiophanat-methyl (CAS-nr. 23564-05-8) 

 

1048. Dodecachlorpentacyclo(5.2.1.0  2,6.03,9.05,8)decan (CAS-nr. 2385-85-5) 

 

1049. Propyzamid (CAS-nr. 23950-58-5) 

 

1050. Butylglycidylether (CAS-nr. 2425-06-6) 

 

1051. 2,3,4-Trichlorbut-1-en (CAS-nr. 2431-50-7) 

 

1052. Chinomethionat (CAS-nr. 2439-01-2) 

 

1053. (R)-α-phenylethylammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonatmonohydrat (CAS-nr. 25383-07-7) 

 

1054. 5-Ethoxy-3-trichlormethyl-1,2,4-thiadiazol (CAS-nr. 2593-15-9) 

 

1055. C.I. Disperse Yellow 3 (CAS-nr. 2832-40-8) 

 

1056. 1,2,4-Triazol (CAS-nr. 288-88-0) 

 

1057. Aldrin (CAS-nr. 309-00-2) 

 

1058. Diuron (CAS-nr. 330-54-1) 

 

1059. Linuron (CAS-nr. 330-55-2) 

 

1060. Nikkelcarbonat (CAS-nr. 3333-67-3) 

 

1061. 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof (CAS-nr. 34123-59-6) 

 

1062. Iprodion (CAS-nr. 36734-19-7) 

 

1063. 4-Cyan-2,6-diiodophenyloctanoat (CAS-nr. 3861-47-0) 

 

1064. 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluor-2-hydroxymethyltetrahydrofuran (CAS-nr. 41107-56-6) 

 

1065. Crotonaldehyd (CAS-nr. 4170-30-3) 

 

1066. Hexahydrocyclopenta(c)pirrole-1-(1H)-ammonium-N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (EF-nr. 418- 

 

350-1) 

 

1067. 4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylanilin] (CAS-nr. 492-80-8) 

 

1068. DNOC (CAS-nr. 534-52-1) 

 

1069. p-Toluidiniumchlorid (CAS-nr. 540-23-8) 

 

1070. p-Toluidinsulfat (1:1) (CAS-nr. 540-25-0) 

 

1071. 2-(4-Tert-butylphenyl)ethanol (CAS-nr. 5406-86-0) 

 

1072. Fenthion (CAS-nr. 55-38-9) 

 

1073. Chlordan (CAS-nr. 57-74-9) 

 

1074. Hexan-2-on (CAS-nr. 591-78-6) 

 

1075. Fenarimol (CAS-nr. 60168-88-9) 

 

1076. Acetamid (CAS-nr. 60-35-5) 

 

1077. N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid (CAS-nr. 60568-05-0) 

 

1078. Dieldrin (CAS-nr. 60-57-1) 

 

1079. 4,4′-Isobutylethylidendiphenol (CAS-nr. 6807-17-6) 

 

1080. Chlordimeform (CAS-nr. 6164-98-3) 

 

1081. Amitrol (CAS-nr. 61-82-5) 

 

1082. Carbaryl (CAS-nr. 63-25-2) 

 

1083. Destillater (råolie), lette hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-77-1) 

 

1084. 1-Ethyl-1-methylmorpholiniumbromid (CAS-nr. 65756-41-4) 

 

1085. (3-Chlorphenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanon (CAS-nr. 66938-41-8) 

 

1086. Brændstoffer, diesel- (CAS-nr. 68334-30-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at 

 

stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende 

 

1087. Brændselsolie, nr. 2 (CAS-nr. 68476-30-2) 

 

1088. Brændselsolie, nr. 4 (CAS-nr. 68476-31-3) 

 

1089. Brændstoffer, diesel-, nr. 2 (CAS-nr. 68476-34-6) 

 

1090. 2,2-Dibrom-2-nitroethanol (CAS-nr. 69094-18-4) 

 

1091. 1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid (CAS-nr. 69227-51-6) 

 

1092. Monocrotophos (CAS-nr. 6923-22-4) 

 

1093. Nikkel (CAS-nr. 7440-02-0) 

 

1094. Brommethan (CAS-nr. 74-83-9) 

 

1095. Chlormethan (CAS-nr. 74-87-3) 

 

1096. Iodmethan (CAS-nr. 74-88-4) 

 

1097. Bromethan (CAS-nr. 74-96-4) 

 

1098. Heptachlor (CAS-nr. 76-44-8) 

 

1099. Fentinhydroxid (CAS-nr. 76-87-9) 

 

1100. Nikkelsulfat (CAS-nr. 7786-81-4) 

 

1101. 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon (CAS-nr. 78-59-1) 

 

1102. 2,3-Dichlorpropen (CAS-nr. 78-88-6) 

 

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS-nr. 79241-46-6) 

 

1104. (S)-2,3-Dihydro-1H-indol-2-carboxylsyre (CAS-nr. 79815-20-6) 

 

1105. Toxaphen (CAS-nr. 8001-35-2) 

 

1106. (4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethansulfonamidhydrochlorid (CAS-nr. 81880-96-8) 

 

1107. C.I. Solvent Yellow 14 (CAS-nr. 842-07-9) 

 

1108. Chlozolinat (CAS-nr. 84332-86-5) 

 

1109. Alkaner, C10-13, chlor- (CAS-nr. 85535-84-8) 

 

1110. Pentachlorphenol (CAS-nr. 87-86-5) 

 

1111. 2,4,6-Trichlorphenol (CAS-nr. 88-06-2) 

 

1112. Diethylcarbamoylchlorid (CAS-nr. 88-10-8) 

 

1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS-nr. 88-12-0) 

 

1114. Myclobutanil; 2-(4-chlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexannitril (CAS-nr. 88671-89-0) 

 

1115. Fentinacetat (CAS-nr. 900-95-8) 

 

1116. Biphenyl-2-ylamin (CAS-nr. 90-41-5) 

 

1117. Trans-4-cyclohexyl-L-prolinmonohydrochlorid (CAS-nr. 90657-55-9) 

 

1118. 2-Methyl-m-phenylendiisocyanat (CAS-nr. 91-08-7) 

 

1119. 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat (CAS-nr. 584-84-9) 

 

1120. m-Tolylidendiisocyanat (CAS-nr. 26471-62-5) 

 

1121. Brændstoffer, jetfly-, kulsolventekstraktion, hydrokrakkede-hydrogenerede (CAS-nr. 94114-58-6) 

 

1122. Brændstoffer, diesel-, kul-solventekstraktion, hydrokrakkede-hydrogenerede (CAS-nr. 94114-59-7) 

 

1123. Beg (CAS-nr. 61789-60-4), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren 

 

1124. 2-Butanonoxim (CAS-nr. 96-29-7) 

 

1125. Carbonhydrider, C16-20, solventafvokset-hydrokrakket paraffindestillationsrest (CAS-nr. 97675-88-2) 

 

1126. α,α-Dichlortoluen (CAS-nr. 98-87-3) 

 

1127. Mineraluld, med untak av sådant nevnt i vedlegg IIA; [Syntetiske glasagtige (silikat)fibre uden bestemt 

 

orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na2O + K2O + CaO + MgO + 

 

BaO) på over 18 vægtprocent] 

 

1128. Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre (EF-nr. 406-230-1) 

 

1129. Salte af 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-dimethylanilin] 

 

1130. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaner med untak av sådant nevnt i vedlegg IIA 

 

1131. Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromat(1-) 

 

1132. Blanding af: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)- 

 

2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)- 

 

2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2- 

 

hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol; og 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)- 

 

2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)pheno (EF-nr. 417-470-1)« 

 

Opprettet ved forskrift 24. mai 2005 nr. 464