Hygienerutiner før, under og etter tatovering. 

Materialer/rekvisita som brukes: 

Blekk: Flaskene må kun berøres med hansker på. Korker må alltid være på og tette. De må aldri stilles andre steder enn i dertil egnede skapene. Sett ikke flaskene på arbeidsområdet, tegnebordet, gulvet etc. Sjekk utløpsdato jevnlig. Norge har en av verdens strengeste regler for blekk. Blekk som benyttes må være godkjent i henhold til Mattilsynets regler. Leverandører i Norge skal være oppdatert på dette området.

 

Blekk-kopper: Blekkopper er kun til engangsbruk. La ikke blekkflasken direkte berøre blekk-koppen. Ved etterfylling av blekk skal flasken holdes i god avstand fra blekk-koppen, ellers kan smitte komme inn i blekkflasken.

 

Hansker: Bruk engangshansker og vask dine hender mellom hver gang du tar hanskene av OG hver gang du tar nye på. Bruk hånddesinfeksjon til dette.

 

Hånddesinfeksjon: Hell en sjenerøs mengde desinfeksjon i håndflaten og gni hendene grundig i 30 sekunder - husk mellom fingrene og opp på håndleddene.

 

Tildekking av arbeidsområdet: Alt som berøres under selve tatoveringsprosessen skal pakkes inn i/dekkes med plastikkfolie/-pose. Arbeidsbenken, strømforsyning, maskinledning, vannflasker, lamper osv.

 

Forbereding av hud: Hudområdet som skal tatoveres vaskes/renses grundig med hudsprit /desinfiserende såpe. Overflatesprit inneholder brekningsmidler og skal derfor ikke benyttes på hud.  Kroppshår skal fjernes ved hjelp av engangshøvel.

 

Skinmarkers/penn: Hvis det er blitt benyttet høvel for å fjerne hår, brukes en marker/penn per kunde og kastes etter bruk.

 

Nåler: Alle nåler er kun til engangsbruk og ligger i sterile forpakninger. La kunden få se at det er engangsnåler som blir benyttet. Sjekk med lupe at ingen av nålene i grupperingen er skadet eller på annen måte kan skade huden.

 

Tuber/Grips: Ligger i sterile forpakninger som åpnes ved arbeidsområdet foran kunden. (kunden skal kunne se at utstyret er sterilt før tatovering påbegynnes)

 

Vannflaske: Bruk klemmeflasker, IKKE sprayflasker! Sprayflasker spruter for mye og kan føre med seg blodpartikler. Pakkes inn i plastikk/pose. Flasken bør skiftes ut jevnligt.

 

Gulvflater/toalett  : Skal vaskes daglig, gjerne med desinfiserende vaskemidler.

 

Steriliseringsrom  : Vaskes/desinfiseres daglig. Synlig søl vaskes bort umiddelbart

 

Autoklave : Vann skiftes hver 14 dag, maskin rengjøres.

 

Ultrasonic : Rengjøres daglig

 

Studio generelt : Det skal ikke nytes mat eller drikke i tatoveringssonen. Kunden må ikke røre søppelkurv, arbeidsområde, maskin eller lignende. Hovedrengjøring skal utføres minst en gang i året. Sterilt utstyr skal ligge separat i egne hyller/skuffer. Spesialavfall må hentes av riktig instans og ikke kastes sammen med vanlig søppel. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig. Tatovøren skal være oppdatert om blodsmitte og infeksjonsfarer.

 


 

 

  

Tatoverings Prosedyre:  

Kunden må skrive under på en egenerklæring før tatoveringen starter! Her gjøres kunden oppmerksom på at han/hun har opplysningsplikt vedr. sykdommer, samt blir innformert om risiko ved å få en tatovering.

 

Vask hender grundig med vann og såpe og hånddesinfeksjon. Bruk helst hansker for ofte enn for sjelden.

 

Forbered arbeidsstasjonen ved å dekke arbeidsbenken med plastikkfolie eller plastikkforet papirduker. Dekk også strømforsyning, maskinledning, flaske, lampe, stol/liggebenk med plastikk.

 

 Rengjør hendene med hånddesinfeksjon i min.30 sekunder! Ta på hansker. Legg de sterile posene med nåler og tuber på arbeidsbenken.

 

Forbered huden: Vask av med alkohol, barber - la huden lufttørre før stensil påføres eller frihåndstegning utføres med engangspenn.

 

Gjør klar maskinene og pakk dem inn i dertil egnede maskinposer (med hansker på!!).

 

Rører du ved noe som IKKE er kundens hud eller IKKE er pakket inn i plastikk mens du tatoverer, må du stoppe og ta hanskene av, vaske hendene og ta nye hansker på.

 

Når tatoveringen er ferdig vaskes den grundig, og la den lufttørke et par minutter.

 

Vask tatoveringen på ny og pakk den inn i plastikk folie.

 

Gi kunden etterbehandlingsråd verbalt og skriftlig.

 

Vask hendene og ta hansker på. Kast alt engangsutstyr. Nåler og tuber plasseres i dertil egnede beholdere. Nåler er stikkende redskap som skal i egne beholdere, disse skal samles inn av godkjent instans.  

Ta på nye hansker og rengjør arbeidsområdet, stoler/benk, maskinledning med desinfiseringsspray. Evt søl på gulvet må også vaskes med desinfiserende middel. Nåler og tuber bringes ut i steriliseringsrom med hansker på, hanskenes kastes i søplespann i steriliseringsrommet.

Hendene vaskes i hånddesinfeksjon før du går tilbake til tatoverings sonen igjen.

 

Hvis det blir benyttet flerbruks tuber, tiper, bakstykker skal disse rengjøres grundig før de desinfiseres med f.eks Korsolex Plus eller Perasafe. Virkon er degradert til overflatedesinfeksjon og skal derfor kun benyttes til overflater. Desinfeksjonstidene må følges! Etter endt desinfeksjon skal tubene rengjøres grundig med vann for så å pakkes inn og kjøres i Autoclave. Det anbefales å bruke autoclave med forvakuum da denne kommer inn i alle hulrom på utstyret.