Nyheter fra Norsk Tattoo Union

 Test-kit for tatoveringsutstyr.

Det har kommet et nytt test-kit for bruk i autoklave spesielt beregnet på tatoveringsutstyr. Denne kan du få tak i via Jaco Medic: www.jacomedic.no

 http://www.gke.eu/en/tattoo-bms-steam/articles/for-tattoo-instruments.html

Northern Tattoo Gathering

Da er det igjen tid for en helg fylt med seminarer og sosialt samvær. Har du lyst til å være med og få litt mer kunnskap så sjekk ut nettsiden vår:www.northerntattoogathering.com 

 

www.northerntattoogathering.com

Årsmøte 

NTU hadde årsmøte den 15 desember. Referat finner du her

 

Mattilsynet reviderer 

Mattilsynet vil revidere fargeforeskriften i løpet av høsten. NTU har sendt brev med sine synspunkt i forbindelse med saken. Vi vil få beskjed når ny forskrift er skrevet

 

www.mattilsynet.no

Fargeseminar i København 

13-14 november er det et fargeseminar i Danmark. Det første som viser resultat av forskning på tatoveringsfarger

 http://ectp2013.org/

Tilbakekalling av farger 

Rapex har send ut varsel om Eternal Lining Black Batch#E01, LOT#321, best before 11/2015 og Batch No: E01, Lot No: 024 Best before date: 01/2016. På grunn av for høy verdi av polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH).

 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/  index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=781&selecte  dTabIdx=1