For media

Har du et spørsmål om bransjen generelt så ta gjerne kontakt med oss. Vi vil være behjelpelig så godt vi klarer. Send en mail til post@norsktattoounion.org eller ring: Remi på tlf 90092109

For Nord-Norge: Cecilie tlf 46432202

For Østlandet: Pero tlf 40237071 eller Tom-Erik 95867377

For Midt-Norge: Odd Gunnar 98822972

For Vestlandet: Tomas 55315757

For sørlandet: Maciek 93033520

 ______________________________________________________

 Pressemelding utsendt 9 mars 2012

Et tryggere tattoo-Norge  

 

Regelverket i Norge i dag, gjør det mulig for hvem som helst å skaffe seg utstyr til å utføre tatoveringer. Som eneste bransjeorganisasjon for tatovører i Norge, jobber Norsk Tattoo Union (NTU) og våre medlemmer for en tryggere tatoveringsbransje, både for tatovører og klienter.  

 

De siste fem årene har interessen for tatovering eksplodert, etter økende eksponering i media og på internett. I kjølevannet har det oppstått en betydelig økning av dårlige, og ikke minst helsefarlige, utførte tatoveringer. I Norge, og for øvrig i resten av verden, er det fritt frem å gå til anskaffelse av et hjemmetatoveringsett, som både er utilstrekkelig og av dårlig kvalitet. Uten god og sikker opplæring i hygiene og smittevern, utgjør hjemmetatovering en økende helserisiko. I møter med Helse- og omsorgsdepartementet har NTU tatt opp disse problemene, men på bakgrunn av gjeldene regelverk for tatoveringsvirksomhet i Norge, er det ikke mulig å gjøre noe med denne situasjonen, annet enn å informere om farene ved såkalt hjemmetatovering.     

 

 

Farlige stoffer i tatoveringsfarger  

I en test gjort av Danske helsemyndigheter for en tid tilbake, ble det påvist kreftfremkallende stoffer i enkelte produkter. Det er dog pr. dags dato ikke påvist at noen har fått kreft av tatoveringsfarger, men jo flere useriøse produsenter og aktører på markedet, som tenker penger fremfor helse, jo større blir faren. NTU ser med bekymring på utviklingen, og arbeider for at alle som benytter tatoveringsfarger skal være oppdatert på forskriften, og forstå hvordan de skal lese den. Mattilsynet kommer i løpet av våren til å gjennomføre en kontroll av tilfeldige studioer for å ta prøver av farger. 

 

Norge har per i dag en av verdens strengeste regler på tatoveringsfarger.  

Se link til forskrift: http://www.norsktattoounion.org/Forskrift-for-tatoveringsblekk.html       

En av utfordringene med regelverket er imidlertid at det ikke finnes produsenter av tatoveringsfarge i Norge. Bransjen er overlatt til å bruke farger som er produsert i utlandet, under andre regelverk. Det er derfor vanskelig for bransjen og oppdrive farger som tilfredsstiller de norske kravene, med tanke på merking og innhold. Det er overlatt til bransjen og den enkelte tatovør å selv finne fram i en jungel av produsenter, data-ark og tabeller med forbudte stoffer. NTU er stadig i kontakt med produsenter av tatoveringsprodukter i utlandet, for å opplyse om hvilke regler som gjelder for salg av tatoveringsprodukter i Norge. I samarbeid med Mattilsynet, jobber NTU for å kartlegge fargene som blir brukt, slik at det er trygt å tatovere seg. 

 

For mer informasjon, besøk våre hjemmesider www.norsktattoounion.org og/eller kontakt undertegnede. 

 

Vennlig hilsen 

Per-Erik Dahlman 

 

 

Uttalelser om tatoveringsbransjen i media

Prof. Gottschalk fra Bi har uttalt seg om tatoveringsbransjen i ett intervju med NRK om Hells Angels der han sier at det ikke er mulig å drive tatoveringsbutikk uten å gjøre kriminell aktivitet ved siden av. Med denne uttalelsen tar han alle som driver tatoveringsvirksomhet over en kam. Vi tar sterk avstand fra denne uttalelsen, da vi vet med sikkerhet at det er fullt mulig å drive tatoveringsvirksomhet uten å ty til kriminelle handlinger.  Prof. Gottschalks skriver for tiden en bok om hvitsnippskriminalitet. Hans   uttalelser viser at han ikke vet noe om tatoveringsbransjen. Man kan ikke uttale seg om alle tatoveringsstudioer som en. Vi ber derfor media om å kontakte oss hvis det ønskes uttalelser angående bransjen generelt, eller for å få bekreftet eller avkreftet uttalelser som Prof. Gottschalk har gått ut med om bransjen.

http://www.nrk.no/nyheter/1.7568310

 _______________________________________________________________

Norsk Tattoo Union i Media

http://nettavisaullandhaug.no/index.php?option=com_content&view=article&id=688

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7833555

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7440367

http://www.nettavisaullandhaug.no/index.php?option=com_content&view=article&id=155:advarer-mot-falske-tatovorer&catid=1:latest-news

http://www.dyrebeskyttelsen.no/bilder/engasjement-mot-pelsdyroppdrett-finnes-i-alle-miljoer-dyrebeskyttelsen-norge-og-norsk-tatto-7

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.7522468