Protokoll / Referat Årsmøte Norsk Tattoo Union 2013 

 

15 Desember 2013 Kl. 13:00 hos Lucky 7 Tattoos i Øvre Slottsgate 15B, Oslo  

 

Tilstede: Remi (Skoggata Tattoo Parlour), Kari (Memento Tattoo), Maya og 

Pero (Lucky 7 Tattoos - Oslo), Susanne og Than (1969 Tattoo).   

  

Program for dagen: 

Godkjenning av innkalling: Innkalling ble godkjent, med kommentar om at årets innkalling kom litt seint ut, kort varsel.   

-Valg av ordstyrer:  Pero   

-Valg av møte referent: Pero   

-Valg av 2 personer til å underskrive protokoll: Remi og Maya 

  

-Regnskap: 

Gått igjenom regnskapet pr. 30/11-13. Ingen store overraskelser, med Mva innsamling og utgifter til dette er det pr. 30/11-2013 positivt resultat på 129.880,28 Nok. Se vedlagt oversikt... 

 

-Årsberetning: 

Det har skjedd endel på "tatoveringsfarge-forskrift fronten". Vi venter fortsatt på svar på prøvene som ble hentet fra Mattilsynet i sommer. Det har vært spørsmål fra presse anngående denne undersøkelsen på bakgrunn av reultatene i DK. NTU henviste til arbeidet som gjøres av bransjen her i Norge / tidligere utsendt pressemelding. Saken ble da ikke fulgt opp fra presse her hjemme. Kari og Vilde var tilstede under det store møtet i København der tatoveringsfarge/forskrifter/osv var oppe til diskusjon. Gode kontakter ble knyttet og det ble stiftet en ny forening. Denne foreningen skal jobbe for tryggere tatoveringsfarge for bransjen. 

 -Det er videreført trykk på myndigheter ang 18-årsgrense på tatovering i Norge. 

 

-Diverse kontakt med presse/media... Det er tydelig at NTU har en posisjon som en troverdig og seriøs organisasjon som representerer Norsk tatoveringsbransje på en god måte og presse/media og andre gjerne henvender seg til ved spørsmål om tatovering i Norge. 

 

-Mva-saken: Studio Z tapte saken mot Skatt Sør i Oslo Tingrett i høst. Studio Z vil ikke anke og på bakgrunn av egne undersøkelser stiller også NTU seg bak denne avgjørelse. Driver man AS/DA/NUF osv (altså ikke enkeltmannsforetak) anbefales det derfor å avikle sitt AS så fort som mulig og skifte driftsform til ENK. Se også ytterligere informasjon i egen mail om dette tema. 

 

-Utover dette har det vært lite aktivitet i året som har gått. Videre innrømmes det at det har vært manglende kommunikasjon mellom styremedlemmer og de sakene som har vært på bordet har vært mere enn nok å jobbe med for styret. 

  

Saker:   

Ingen nye saker kommet inn på mail pr. Kl 12:45 den 15 desember. 

 

-Organisering av NTU`s videre drift: Det er enighet om at det har vært laber aktivitet i Styret i 2013. Formann Pero og Styrenmedlemmer Remi/Maya medgir at kommunikasjon har vært dårlig og at det er behov for endringer. Det foreslåes Kari som formann, Pero som sekretær... Videre ønskes det fra Årsmøtet at styret fordeles på landsdeler Nord/Sør/Øst/Vest/Midt- Norge. NTU vil med dette gjøre et forsøk på å skape mere liv i NTU og få med "hele" tattoo Norge i foreningens viktige arbeid. 

 

Styret vil gjøre et forsøk på å sende ut månedlige Nyhetsbrev til medlemmer for å holde liv i flammen og skape interesse/engasjement. Det oppfordres også til å besøke NTU`s lukkende gruppe på FB/den nye NTU`s firmaside å ta del i diskusjoner og få med det som skjer der. 

 

Det skjer mye i våre naboland, Sverige og Danmark, om dagene... Som også er intersant for oss her hjemme på berget. Årsmøtet bestemmer seg for å ta initiativ til å samle Norsk/Svensk/Dansk og eventuelt Island/Finland til felles årlige møter for å snakke sammen om felles ønsker og mål for bransjen vår i framtiden. 

 

I Sverige har SRT (Sveriges Registrerade Tatuerare) laget en bok som forklarer veien til å bli tatovør. Alt ifra hygiene til skatt/avgifter/det kunstneriske/praktiske ting osv. Det er en bra utgivelse som det undersøkes om også medlemmer i NTU eventuelt kan kjøpe. Det skal i denne forbindelse nevnes at svenskene jobber mot å få en form for fagbrev på tatovering. Videre har også SRT klart å få til en noe "mildere" forskrift for farger der det opereres med grenseverdier og ikke nulltolleranse som i Norge og Danmark (og EU forøvrig). 

 

Mailadressen til NTU post@norsktattoounion.org er ført tilbake igjen til Kari da ikke Pero hadde nok tid til å håndtere henvendelser til denne. Kari sjekker og svarer det hun har mulighet til og videresender det hun ikke får tatt selv til øvrige styremedlemmer. 

NTU`s hjemmeside www.norsktattoounion.org er superfin og veldig informativ både for NTU medlemmer og folk som søker informasjon forøvrig. 

 Årsmøtet ønsker seg flere engasjerte medlemmer og vil gjerne ha inn forslag som kan hjelpe til med dette. 

 

Årsmøtet bestemmer seg for at det skal jobbes med å få satt isammen en ny "Northern Tattoo Gathering II" i 2014. Det er forelsått til helgen 13-15 juni 2014. Arbeidet med dette settes igang straks. Et eventuelt møte for de Skandinaviske/Nordiske foreninger foreslåes til å legges til helgen da Oslo Tattoo Convention 2014 skal arrangeres. Oppgaver er fordelt og arbeidet rundt det praktiske startes straks. NTU årsmøte 2014 foreslåes også å legges til helgen da Oslo messa skal gå av stabelen. NTU ønsker bra oppmøte og gode saker og diskusjoner på dette møtet og styret vil jobbe for å få så mange som mulig med. 

 

Valg av nytt styre: 

Kari Kjelskau -Formann/Kasserer mail: formann@norsktattoounion.org 92424610 

Per-Erik Dahlman - Sekretær mail: pero@norsktattoounion.org 40237071 

Remi Sølvberg - Styremedlem: skoggata@hotmail.com 90092109 

Maya Jacobsen - Styremedkem: eskimaya@hotmail.com 41086266 

 

Årsmøtet ønsker Kari velkommen tilbake fra permisjon og gratulerer som ny Formann i Norsk Tattoo Union! 

  

Dette oppsummerer NTU`s årsmøte 2013, kort og greit! Som nevnt tidligere håper vi på super-duper oppslutning på Årsmøte 2014! 

  

Jeg takker herved for meg som formann I NTU og overlater stafettpinnen videre til Kari. Vi satser på, og håper på at den lille justeringen vi har gjort I NTU styret vil være med på å få opp engasjement og få flere medlemmer som vil være med å jobbe for en tryggere og bedre tatoveringsbransje i Kongeriket! 

  

Mvh avtroppende formann, Pero  

  

REGNSKAP 01.05.2012-30.11.2013   

Overført fra i fjor 48935,97 

 

Inntekter: 

 Medlemsavgifter              125 000,00 

MVA støtte                       99 000,00 

Rester fra seminaret          39 200,00 

Renter                                   80,94 

Sum                               263 280,94 

 

Utgifter: 

Bank                                 2025,00 

Brosjyrer                           7812,50 

Nettside                              340,00 

Regnskap                          3334,38 

Advokat MVA                 168 824,75 

Sum                            -182 336,63 

 

Resultat: 

                                   263 280,94 

                                  -182 336,63 

Sum                             129 880,28